SÚKL

Ověření internetových stránek a lékárny bylo úspěšné.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48
100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: + 420 271 732 377
e-mail: posta@sukl.cz

www.sukl.cz

 

Odběr novinek
Nenašli jste, co jste hledali?

Pokud jste na našem webu nenašli zboží, které hledáte, neváhejte nás kontaktovat o dostupnosti a ceně tohoto přípravku! Rádi Vám dotaz zodpovíme heart

 

KINEDRYL. .tbl 10

Kód: 8595014730033 Produktové číslo: 8595014730163 ATC skupina: A04AD Popis: Antiemetika Kód SÚKL 0017996
pøípravek proti cestovní kinetóze

Žádné hodnocení.
Výrobce: NOVENTIS s. r. o.
Poslední kusy na skladě!
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
123,00 Kč , plus doprava
 
KINEDRYL. .tbl 10

Pøípravek Kinedryl se používá bez doporuèení lékaøe k pøedcházení a léèbì nevolnosti a zvracení pøi cestování dopravními prostøedky (auto, vlak, letadlo, loï).

Na doporuèení lékaøe lze pøípravek použít také pøi nevolnostech a závratích nejrùznìjšího pùvodu (pøi Meniérovì nemoci). Používá se také pøi léèbì nevolnosti zpùsobené poruchou vestibulárního aparátu.

Každá tableta Kinedrylu obsahuje moxastini teoclas 25 mg a coffenium anhydricum 30 mg.

 


Dávkování pøi terapii nevolnosti pøi jízdì dopravními prostøedky


Dospìlí
1 tableta 60 minut pøed zaèátkem cesty. Pøi dlouhotrvajícím cestování staèí podávat ½ – 1 tabletu v intervalu 2 – 3 hodin. V terapii akutnì vzniklé kinetosy se užívají 2 tablety jednorázovì, pøi nedostateèném úèinku potom v intervalech 30 minut ½ – 1 tabletu až do dávky 4 tablet. Pøi náhlém zvracení je úèelnìjší poèáteèní dávku 2 tablet nepodat najednou, ale rozdìlenou do 4 dávek v intervalu nìkolika minut.

Dìti do 15 let
Dìtem ve vìku 2 – 6 let se podává ¼ tablety, ve vìku 6 – 15 let ¼ - ½ tablety. První dávka se užije 60 minut pøed zaèátkem cesty, pøi dlouhotrvajícím cestování se mùže podání dvakrát zopakovat v intervalu 2 – 3 hodin.

Dìti do 2 let
Pøípravek Kinedryl se nemá podávat dìtem do 2 let.


Meniérova choroba a další vestibulární poruchy
Dospìlí ležící pacienti užívají 2 – 4 tablety 2 – 3 krát dennì. U ostatních se podává až 8 tablet dennì.

 

Tabletu je potøebné zapít dostateèným množstvím tekutiny.

 


Upozornìní:
Pøípravek Kinedryl nesmí být používaný v tìhotenství ani v prùbìhu kojení.

Pøípravek Kinedryl mùže mít vliv na schopnost øídit dopravní prostøedek, obsluhovat stroje a na èinnosti vyžadující rychlé rozhodování a práci ve výškách.

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.