SÚKL

Ověření internetových stránek a lékárny bylo úspěšné.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48
100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: + 420 271 732 377
e-mail: posta@sukl.cz

www.sukl.cz

 

Odběr novinek
Nenašli jste, co jste hledali?

Pokud jste na našem webu nenašli zboží, které hledáte, neváhejte nás kontaktovat o dostupnosti a ceně tohoto přípravku! Rádi Vám dotaz zodpovíme heart

 

Domů /

PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ POR GRA SUS 12 citron

Kód: 2581842 Produktové číslo: 8594739213142 ATC skupina: N02BE51 Popis: Analgetika Kód SÚKL 0180992
Pøípravek tlumící horeèku, bolesti hlavy, bolesti v krku, bolesti svalù a kloubù, suchý kašel

Žádné hodnocení.
Produkt již není v prodeji
PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ POR GRA SUS 12 citron

PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ je urèen k odstranìní pøíznakù chøipky a nachlazení, vèetnì horeèky, bolesti hlavy, bolesti v krku, bolesti svalù a kloubù, uvolòuje ucpaný nos a vedlejší nosní dutiny a tím usnadòuje dýchání.

Pøípravek je urèen pro dospìlé a mladistvé od 15 let.

Neužívejte pøípravek PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ
  • pokud jste alergiètí/pøecitlivìlí na jakoukoli složku pøípravku (viz. bod 6),
  • pokud trpíte tìžkým onemocnìním ledvin nebo jater, vysokým krevním tlakem, onemocnìním srdce, cukrovkou, zvýšeným nitrooèním tlakem (zelený zákal), onemocnìním štítné žlázy, 
  • pokud souèasnì užíváte nìkteré léky k léèbì deprese
·         Vždy užívejte pøípravek PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ pøesnì podle pokynù této pøíbalové informace. Pokud si nejste jistý(á), poraïte se se svým lékaøem nebo lékárníkem.
 
Dávkování: 
Dospìlí, vèetnì starších osob a mladistvých od 15 let: 4x dennì jeden sáèek rozpuštìný ve sklenici horké (nikoli vaøící) vody. Jednotlivé dávky se podávají vždy nejdøíve po 4 hodinách.

Neužívejte více než 4 sáèky za 24 hodin.
Pøípravek nepoužívejte bez porady s lékaøem déle než 7 dnù. 
Pokud obtíže neustupují, zhoršují se nebo pøetrvávají více než 3 dny, vyhledejte lékaøe a poraïte se o dalším postupu.
 
Složení: Léèivými látkami jsou paracetamol 650 mg a fenylefrin hydrochlorid 10 mg v 1 sáèku.
Pomocné látky: sacharóza, dihydrát citronanu sodného, kyselina vinná, kyselina citrónová, pøírodní citrónové aroma v prášku, pøedbobtnalý kukuøièný škrob, citrónové aroma v prášku, kyselina askorbová (vitamin C), aspartam, pigmenty z oddenku kurkumy dlouhé.
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.