SÚKL

Ověření internetových stránek a lékárny bylo úspěšné.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48
100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: + 420 271 732 377
e-mail: posta@sukl.cz

www.sukl.cz

 

Odběr novinek
Nenašli jste, co jste hledali?

Pokud jste na našem webu nenašli zboží, které hledáte, neváhejte nás kontaktovat o dostupnosti a ceně tohoto přípravku! Rádi Vám dotaz zodpovíme heart

 

Dolgit krém drm. crm.1x150g

Kód: 4028352000383 Produktové číslo: 4028352000383 ATC skupina: M02AA13 Popis: Lokální léčiva k terapii bolestí svalů a kloubů Kód SÚKL 0125266
krém k lokální léèbì revmatických i nerevmatických bolestí pohybového systému

Žádné hodnocení.
Poslední kusy na skladě!
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
249,00 Kč , plus doprava
 
Dolgit krém drm. crm.1x150g

 

DOLGIT KRÉM je úèinný v místní léèbì revmatických i nerevmatických bolestí pohybového systému.
Je urèen k místní léèbì poranìní pohybového ústrojí, jako je zhmoždìní, výron, vymknutí, vykloubení a namožení svalu, pøi sportu nebo pøi nehodách.
 
Na doporuèení lékaøe se pøípravek používá k léèbì akutních èi chronických zánìtlivých a bolestivých chorobných stavù pohybového ústrojí, tj. zánìtlivých revmatických onemocnìní kloubù, onemocnìní  páteøe, otokù nebo zánìtù mìkkých tkání pøiléhajících ke kloubùm, napø. tíhových váèkù (burs), šlach, šlachových pochev, vazù a kloubních pouzder, dále pøi ztuhlosti ramene, bolestech svalù, ústøelu (lumbagu) a pøi bolestech spojených s degenerativním onemocnìním kloubù (artróza).
Používání krému je vhodné i pøi celkové léèbì tabletami s obsahem ibuprofenu. Pøi kombinované léèbì tabletami a krémem se vždy poraïte s lékaøem.
 
Pøípravek je urèen pro dospìlé a mladistvé od 14 let.
 
Bìhem tìhotenství lze DOLGIT KRÉM použít pouze na doporuèení lékaøe. V prvních šesti mìsících tìhotenství se doporuèuje nepoužívat pøípravek dlouhodobì a na velké plochy kùže. V posledních tøech mìsících tìhotenství se pøípravek nemá používat.
 
Pokud lékaø nedoporuèí jinak, nanese se 3 až 4krát dennì v èasových odstupech 3 až 4 hodiny na postižené místo 4 až 10 cm dlouhý proužek krému a peèlivì se vetøe. Prùnik krému pøes kùži mùže být podpoøen použitím okluzivního obvazu.
 
Léèivou látkou je ibuprofenum. 100 g krému obsahuje 5 g ibuprofenu v emulzi typu olej ve vodì.
Pomocnými látkami jsou støední nasycené triacylglyceroly, glycerol-monostearát, makrogol-30-stearát, makrogol-100-stearát, propylenglykol, sodná sùl methylparabenu, èištìná voda, xanthanová klovatina, levandulová silice, silice kvìtu citroníku pomeranèového hoøkého.
 
 
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.