SÚKL

Ověření internetových stránek a lékárny bylo úspěšné.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48
100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: + 420 271 732 377
e-mail: posta@sukl.cz

www.sukl.cz

 

Odběr novinek
S tímto zbožím kupují
Nenašli jste, co jste hledali?

Pokud jste na našem webu nenašli zboží, které hledáte, neváhejte nás kontaktovat o dostupnosti a ceně tohoto přípravku! Rádi Vám dotaz zodpovíme heart

 

Domů /

GS Condro Diamant tbl.120

Kód: 2936871 Produktové číslo: 8594032756520
podporuje správnou funkci kloubního i pojivového aparátu

Žádné hodnocení.
Produkt již není v prodeji
GS Condro Diamant tbl.120

Základem všech kloubních pøípravkù GS Condro® je glu­kosamin sulfát – základní stavební molekula tzv. proteoglykanu – látek pøirozenì zajišujících pružnost a zároveò výživu kloubní chrupavky. Je také základní souèástí kloubního mazu.
V pøípravku GS Condro® nové generace je v denní dávce obsaženo 1600 mg èistého glukosamin sulfátu v garantované kvalitì Clini-Q®. Originální kvalita Clini-Q® je zárukou správného a vždy stejného obsahu èistého glukosamin sulfátu v denní dávce.

Revoluèní komplex FORTESCIN® je kombinace:

  • Speciální látky aescinu (extrakt Aesculus hippocastanum) v denní dávce 40 mg. Aescin pøispívá ke správnému krevnímu zásobení kloubních pouzder, vazù a šlach. Také pøispívá ke zlepšení obìhu tìlních tekutin na úrovni jednotlivých tkání (mikrocirkula­ce tkání).
  • Vitaminu C v denní dávce 12 mg, který je dùležitý pro správnou tvorbu pevné kolagenní sítì chrupavek a meniskù.

Díky tomuto novému složení GS Condro® nové generace podporuje nejen správnou funkci kloubního, ale i pojivového aparátu.


Z podstaty úèinných látek vyplývá, že pøíznivé pùsobení se mùže projevit pouze pøi pravidelném dlouhodobém užívání, proto je velmi dùležité užívat GS Condro ® nové generace alespoò 2 mìsíce. Tuto dvoumìsíèní kúru opakujte 3× roènì. Pro maximální úèinek je vhodné užívat pøípravek trvale, zejména pokud jsou klouby silnì namáhány.


Dávkování:  1× dennì 2 tablety, dìti od 12 let 1 tabletu dennì.  Možné je užívat i 2× dennì 1 tabletu.

 

Jiná doporuèení:  Tablety mùžete užívat najednou nebo rozdìlenì do dvou denních dávek, nejlépe s jídlem nebo po jídle a zapít dostateèným množstvím tekutiny. Tablety je možné drtit. Pøípravek není urèen pro dìti do 12 let, tìhotné a kojící ženy. Nepøekraèujte doporuèené dávkování. Skladujte mimo dosah dìtí. Pøípravek není urèen jako náhrada pestré a vyvážené stravy.Výrobek je bez cukru, bez laktózy a bez lepku.

Uchovávání:  Uchovávejte v suchu pøi teplotì 10–25 °C. Chraòte pøed vlhkem a pøímým sluneèním záøením.


Balení:  120 tablet 

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.