SÚKL

Ověření internetových stránek a lékárny bylo úspěšné.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48
100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: + 420 271 732 377
e-mail: posta@sukl.cz

www.sukl.cz

 

Odběr novinek
Nenašli jste, co jste hledali?

Pokud jste na našem webu nenašli zboží, které hledáte, neváhejte nás kontaktovat o dostupnosti a ceně tohoto přípravku! Rádi Vám dotaz zodpovíme heart

 

Domů /

ZOVIRAX DUO 50 MG/ G+10 MG/ G KRÉM DRM CRM 1X2GM

Kód: 2575414 Produktové číslo: 8590335009103 ATC skupina: D06BB53 Popis: Antibiotika a chemoterapeutika k užití v dermatolo Kód SÚKL 0180938
K léčbě prvních známek a příznaků oparu na rtu a obličeji.

Žádné hodnocení.
Produkt již není v prodeji
ZOVIRAX DUO 50 MG/ G+10 MG/ G KRÉM DRM CRM 1X2GM

1. CO JE ZOVIRAX DUO 50MG/G + 10MG/G KRÉM A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Krém Zovirax Duo se používá k léčbě prvních známek a příznaků oparu na rtu a obličeji (např. svědění, brnění nebo zarudnutí), aby se omezil rozvoj oparu a vytvoření puchýřků.

Pokud máte již rozvinutý opar, Zovirax Duo zkrátí dobu hojení o přibližně půl až jeden den v porovnání s krémem bez účinné látky.

Opar je způsoben virem herpes simplex. Tento virus způsobuje puchýřky a opary zejména na rtu, ale někdy i na jiných místech obličeje. Opar se může vyvinout, pokud je oslabený imunitní systém (systém obranyschopnosti) Vašeho těla, např. při nachlazení nebo jiné infekci. Stres, silné sluneční záření, nízké teploty nebo menstruace mohou také spustit příznaky oparu.

Zovirax Duo obsahuje dvě účinné látky: aciklovir a hydrokortizon. Účinná látka aciklovir brání množení viru. Hydrokortizon pomáhá léčit zánět, který se v místě infekce virem vytvoří.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ZOVIRAX DUO 50MG/G + 10 MG/G KRÉM POUŽÍVAT

Nepoužívejte Zovirax Duo

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na aciklovir, valaciklovir nebo hydrokortizon nebo na kteroukoli další složku přípravku Zovirax Duo. Viz část 6. Další informace a seznam pomocných látek
 • jestliže máte na rtech či obličeji jiná postižení kůže, o kterých se domníváte, že nejsou opar (např. plísňová, bakteriální nebo parazitární infekce).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Zovirax Duo je zapotřebí

 • jestliže máte oslabený imunitní systém a existuje tak u Vás vyšší riziko infekcí, např. pokud jste HIV pozitivní nebo jste prodělali transplantaci kostní dřeně, kontaktujte prosím lékaře před použitím krému Zovirax Duo. Osoby s oslabeným imunitním systémem by neměly krém Zovirax Duo užívat.
 • Zovirax Duo může být používán pouze k léčbě oparu na rtu nebo v blízkosti rtů. Neaplikujte Zovirax Duo na sliznice jako jsou oči, ústa, nos nebo genitálie, aby nedošlo k místnímu podráždění. Pokud se Vám krém náhodou dostane do očí, vypláchněte je důkladně velkým množstvím vody. Náhodné požití krému není zdraví škodlivé. Krém má hořkou příchuť.
 • Krém Zovirax Duo se nedoporučuje používat u dětí mladších 12 let.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Není známo, jestli účinnost přípravku Zovirax Duo může být ovlivněna současným použitím jiného léku.

Používání přípravku Zovirax Duo s jídlem a pitím
Nepoužívejte krém těsně před jídlem, jelikož může být krém setřen z místa aplikace.

Těhotenství a kojení
Zkušenosti s použitím krému Zovirax Duo v těhotenství jsou omezené. Zovirax Duo by neměl být během těhotenství a kojení používán, pokud není nezbytně nutné. Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Zovirax Duo neovlivňuje schopnost řídit dopravní prostředek nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Zovirax Duo
Zovirax Duo obsahuje propylenglykol, který může vyvolat místní podráždění, a cetylstearylalkohol, který může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).

3. JAK SE ZOVIRAX DUO 50 MG/G + 10 MG/G KRÉM POUŽÍVÁ

Vždy používejte Zovirax Duo přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování
Zovirax Duo je určen pouze k zevnímu použití.
Dospělí a děti od 12 let: Nejlepšího účinku dosáhnete, pokud krém nanesete, jakmile pocítíte první známky infekce (např. brnění, svědění nebo zarudnutí). Nanášejte krém na celý opar 5 krát denně, tj. každé 3-4 hodiny během dne. Pokračujte v léčbě po dobu 5 dnů. Pokud se příznaky zhorší nebo nezlepší po 5 dnech léčby, přerušte léčbu a poraďte se s lékařem. Zovirax Duo nepoužívejte déle než 5 dnů.

Způsob podání
Před a po nanesení krému si pečlivě umyjte ruce, abyste zabránili rozšíření infekce. Pokud se Vám vytvoří puchýřek, nedotýkejte se ho více, než je nezbytně nutné, abyste nerozšířili infekci na jinou část těla nebo do očí.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Zovirax Duo, než jste měl(a)
Není pravděpodobné, že by Vám nanesení většího množství krému způsobilo nějaké potíže. Náhodné nanesení nadměrného množství krému na kůži nepředstavuje žádné riziko a nevyžaduje žádná opatření.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Zovirax Duo nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Mohou se objevit následující nežádoucí účinky:

Časté nežádoucí účinky (vyskytující se u 1 až 10 pacientů ze 100):

 • pocit suché kůže, olupování kůže

Méně časté nežádoucí účinky (vyskytující se u 1 až 10 pacientů z 1000):

 • brnění a píchání po nanesení krému

Vzácné nežádoucí účinky (vyskytující se u 1 až 10 pacientů z 10 000):

 • známky zánětu, jako je otok rtu
 • zarudnutí kůže
 • změny pigmentace

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK ZOVIRAX DUO 50MG/G + 10 MG/G KRÉM UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C. Chraňte před chladem a mrazem. Tubu pečlivě uzavírejte.

Zovirax Duo nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a tubě za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Po prvním otevření tuby je krém použitelný 3 měsíce.

Nepoužívejte Zovirax Duo, pokud si všimnete, že krém zežloutl nebo změnil konsistenci nebo je jinak viditelně poškozen.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Zovirax Duo obsahuje

 • Léčivými látkami jsou aciklovir a hydrokortizon. Jeden gram krému obsahuje aciclovirum 50 mg a hydrocortisonum 10 mg.
 • Pomocnými látkami jsou tekutý parafín, propylenglykol, isopropylmyristát, natrium-lauryl-sulfát, cetylstearylalkohol, bílá vazelína, poloxamer 188, monohydrát kyseliny citrónové, hydroxid sodný, kyselina chlorovodíková 35% a čištěná voda.

Jak Zovirax Duo vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Zovirax Duo je bílý až nažloutlý krém.
HDPE tuba potažená hliníkovou vrstvou s HDPE šroubovacím uzávěrem.
Velikost balení: 2g

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.