SÚKL

Ověření internetových stránek a lékárny bylo úspěšné.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48
100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: + 420 271 732 377
e-mail: posta@sukl.cz

www.sukl.cz

 

Odběr novinek
S tímto zbožím kupují
Nenašli jste, co jste hledali?

Pokud jste na našem webu nenašli zboží, které hledáte, neváhejte nás kontaktovat o dostupnosti a ceně tohoto přípravku! Rádi Vám dotaz zodpovíme heart

 

CANESTEN GYN 6 DNÍ VAG CRM 1X35GM+APL

Kód: 2540418 Produktové číslo: 8590322000991 ATC skupina: G01AF02 Popis: Gynekologická antiinfektiva a antiseptika Kód SÚKL 0180174
širokospektré antimykotikum pùsobící proti øadì choroboplodných houbovitých mikroorganizmù

Žádné hodnocení.
Kategorie: Zobrazit produkty
Zboží není na skladě
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
226,00 Kč , plus doprava
 
CANESTEN GYN 6 DNÍ VAG CRM 1X35GM+APL

 

Canesten GYN 6 dní je širokospektré antimykotikum, pùsobící  proti øadì choroboplodných houbovitých mikroorganizmù, vèetnì dermatofytù, kvasinek a plísní. Navíc pùsobí proti bièíkovci poševnímu (Trichomonas vaginalis) a  nìkterým druhùm bakterií.
 
 Používá se k léèbì zánìtù pochvy a  zevního genitálu (vulvitida) u žen.
 Mezi nejèastìjší pøíèiny akutního zánìtu zevních rodidel patøí léèba antibiotiky, cukrovka, nadmìrná konzumace sladkostí, koupel ve zneèištìné vodì, hormonální antikoncepce s vysokou dávkou estrogenù a nošení nevhodného (tìsného a neprodyšného) spodního prádla.
 
 Hlavními pøíznaky výše uvedených onemocnìní (kandidóz) jsou:
 - svìdìní a/nebo zarudnutí v oblasti pochvy a vulvy
 - pálení pochvy a vulvy
 - zduøení a bolestivost tkání pochvy a vulvy
 - výtok z pochvy (bìlavý, hrudkovitý, bez zápachu)
 
 Canesten GYN 6 dní se dále používa k léèbì zánìtu žaludu  pohlavního údu (balanitida) u mužù. V nejlehèí a nejtypiètìjší formì se projevuje zarudnutím, svìdìním, páchnoucím výtokem z pøedkožkového vaku.
 
 Pøípravek je urèen pro dospìlé a mladistvé od 12 let vìku.
 
 O použití pøípravku v tìhotenství ( zejména v prvních tøech mìsících) a v období kojení musí rozhodnout lékaø.
 
Použití:   Zavedení vaginálního krému pomocí aplikátoru:
 1. Umyjte si peèlivì ruce
 2. Aplikátor vyjmìte z balení. Tyèinku vytáhnìte z aplikátoru nadoraz, jak je naznaèeno
 na pøiloženém obrázku.
 3. Otevøete tubu. Pøipojte aplikátor k tubì, držte je pevnì u sebe a naplòte aplikátor
 opatrným maèkáním tuby.
 4. Odpojte aplikátor od tuby. Zaveïte aplikátor do pochvy tak hluboko, jak je to možné
 (nejsnadnìji vleže na zádech) a vyprázdnìte obsah do pochvy tlaèením pístu.
 5.Vyndejte aplikátor a znehodnote ho.
 
Jestliže do 7 dnù od zahájení léèby nedojde ke zlepšení pøíznakù onemocnìní, nebo pokud se pøíznaky zhoršují, navštivte svého lékaøe.
 
 Doporuèená léèba pro sexuálního partnera je vtírání pøípravku Canesten krém na pøedkožku a žalud a to 2-3 krát dennì po dobu 1-2 týdnù
 
Složení:   Clotrimazolum 0,01g v 1g vaginálního krému, obsah jednoho  aplikátoru(asi 5g)odpovídá 0,05g Clotrimazolum
 Pomocnými látkami jsou Benzylalkohol, cetylpalmitát, cetylstearylalkohol, èištìná  voda, polysorbát 60, sorbitanstearát, octyldodekanol

Uchovávejte mimo dosah a dohled dìtí.
 
Uchovávejte pøi teplotì do 25°C.
 
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.