SÚKL

Ověření internetových stránek a lékárny bylo úspěšné.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48
100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: + 420 271 732 377
e-mail: posta@sukl.cz

www.sukl.cz

 

Odběr novinek
Nenašli jste, co jste hledali?

Pokud jste na našem webu nenašli zboží, které hledáte, neváhejte nás kontaktovat o dostupnosti a ceně tohoto přípravku! Rádi Vám dotaz zodpovíme heart

 

CANESTEN GYN COMBI PACK VAG TBL 1 + DRM CRM 20GM

Kód: 2551712 Produktové číslo: 8590322000977 ATC skupina: G01AF02 Popis: Gynekologická antiinfektiva a antiseptika Kód SÚKL 0180434
širokospektré antimykotikum pro zevní použití proti øadì choroboplodných houbovitých mikroorganizmù

Žádné hodnocení.
Kategorie: Kožní problémy
Poslední kusy na skladě!
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
356,00 Kč , plus doprava
 
CANESTEN GYN COMBI PACK VAG TBL 1 + DRM CRM 20GM

 

Kombinované balení Canesten Combi Pack obsahuje 1 vaginální tabletu Canesten s aplikátorem k zavedení do pochvy a 20 g krému Canesten.
Canesten vaginální tableta se používá k léèbì gynekologických zánìtù zpùsobených houbovitými mikroorganizmy, kvasinkami, plísnìmi pøedevším rodu Candida. Navíc pùsobí proti Trichomonas vaginalis, a dále infekcím pochvy zpùsobeným grampozitivními mikroby, pøedevším streptokoky a stafylokoky a gramnegativními mikroby (Bacteroides, Gardnerella vaginalis).
Canesten krém je širokospektré antimykotikum, urèené pouze pro zevní použití. Pùsobí proti øadì choroboplodných houbovitých mikroorganizmù, vèetnì dermatofytù, kvasinek a plísní. Pùsobí i proti nìkterým druhùm bakterií.
 
Indikace:   Canesten vaginální tabletu používejte pøi následujících pøíznacích kandidózy: svìdìní v oblasti pochvy a vulvy; trvalé pálení pochvy a vulvy; zarudnutí; zduøení a bolestivost tkání pochvy a vulvy; výtok z pochvy (bìlavý, bez zápachu).
Na doporuèení lékaøe se pøípravek užívá k ozdravìní porodních cest v posledních 4-6 týdnech tìhotenství.
Navštivte svého lékaøe máte-li nìkterý z následující pøíznakù: zapáchající hnisavý výtok; zarudnutí a otoky pochvy i vulvy; bolest pøi pohlavním styku.
Tyto pøíznaky mohou ukazovat na trichomonádovou infekci, proto byste mìla pøed užitím tablet navštívit svého lékaøe.
Pokud si nejste jistá, zda máte kandidózu, konzultujte léèbu ještì pøed jejím zahájením se svým lékaøem.
Pøípravek (vaginální tableta) je vhodný pro dívky od 12 let.
Canesten krém používají dospìlí a dìti od vìku 2 let k léèbì kožních a sliznièních infekcí, které jsou zpùsobeny kvasinkami, plísnìmi a nìkterými bakteriemi. Tyto infekce se mohou projevovat zèervenáním, svìdìním, nìkdy i olupováním kùže, pøípadnì mùže dojít i k bolestivým prasklinám kùže zejména na nohou.
Pøípravek Canesten krém mohou používat tìhotné a kojící ženy, pøi kojení se nesmí nanášet na bradavky.
 
Složení : 1 vaginální tableta obsahuje clotrimazolum 500 mg.
20 g krému obsahuje clotrimazolum 200 mg.
Složení - pomocné látky: Canesten vaginální tableta: pentahydrát kalcium-laktátu, krospovidon, koloidní bezvodý oxid køemièitý, monohydrát laktózy, magnesium-stearát, kukuøièný škrob, hypromelóza 2910/15, mikrokrystalická celulóza, kyselina mléèná.
Canesten krém: benzylalkohol, vorvaòovina, cetylstearylalkohol, oktyldodekanol, polysorbát 60, sorbitan-stearát, èištìná voda.
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.