SÚKL

Ověření internetových stránek a lékárny bylo úspěšné.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48
100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: + 420 271 732 377
e-mail: posta@sukl.cz

www.sukl.cz

 

Odběr novinek
Nenašli jste, co jste hledali?

Pokud jste na našem webu nenašli zboží, které hledáte, neváhejte nás kontaktovat o dostupnosti a ceně tohoto přípravku! Rádi Vám dotaz zodpovíme heart

 

Mastodynon gtt.1x50ml

Kód: 4029799119874 Produktové číslo: 4029799119874 ATC skupina: V11 Popis: Fytofarmaka a živočišné produkty (česká atc skupina) Kód SÚKL 0045546
Èistì pøírodní lék na potíže pøed a bìhem menstruace.

Žádné hodnocení.
Poslední kusy na skladě!
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
284,00 Kč , plus doprava
 
Mastodynon gtt.1x50ml

Mastodynon je pøírodní nehormonální lék obsahující smìs rostinných extraktù. Svým jemným úèinkem pomùže harmonizovat hormonální systém ženy a pøináší úlevu v pøípadì:

  • napìtí nebo bolesti prsù
  • bolestivých uzlíkù v prsní tkáni
  • opakujících se potíží pøed menstruací (PMS)
  • nepravidelné menstruace

Tip pro Vás: Pokud míváte zejména v pobdobí pøed menstruací citlivá èi bolestivá prsa nebo pokud se chystáte na preventivní vyšetøení prsou, užívejte Mastodynon po dobu 3 mìsícù.

Dávkování: 2x dennì (ráno a veèer) vždy 30 kapek nebo 1 tabletu.

Víte, co znamená premenstruaèní syndrom (PMS)?

V medicínì se tak oznaèuje soubor fyzických a psychických pøíznakù, které ženu provázejí nìkolik dnù pøed zaèátkem menstruace. Pøíèiny tohoto problému jsou složité. Za projevy, které Vám komplikují život, mùže mimo jiné mnoho faktorù vnìjších, jako jspu napø. stres na pracovišti, zpùsob života, stravovací zvyklosti i civilizaèní problémy. Všechny tyto faktory mají vliv na poruchy hormonální hladiny Vašeho organismu a zavdávajé tak pøíèinu ke vzniku PMS.

Pokud pøed svým obdobím pociujete:

  • podráždìnost, zmìny nálad
  • neklid, deprese
  • bolesti a otoky prsou
  • bolesti hlavy a v podbøišku
  • otoky nohou a rukou

trpíte tzv. premenstruaèním syndromem.
Problémù spojených s PMS se mùžete úèinným zpùsobem zbavit nebo je do znaèné míry zmírnit užíváním rostlinného preparátu Mastodynon.

Lék k vnitønímu užití. Ètìte pozornì pøíbalovou informaci.

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.