SÚKL

Ověření internetových stránek a lékárny bylo úspěšné.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48
100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: + 420 271 732 377
e-mail: posta@sukl.cz

www.sukl.cz

 

Odběr novinek
Nenašli jste, co jste hledali?

Pokud jste na našem webu nenašli zboží, které hledáte, neváhejte nás kontaktovat o dostupnosti a ceně tohoto přípravku! Rádi Vám dotaz zodpovíme heart

 

Tebokan 40mg por. tbl. flm.100x40mg

Kód: 1375006 Produktové číslo: 9006396111635 ATC skupina: N06DX02 Popis: Psychoanaleptika Kód SÚKL 0013491
Extrakt z listù jinanu dvoulaloèného

Žádné hodnocení.
Zboží není na skladě
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
308,00 Kč , plus doprava
 
Tebokan 40mg por. tbl. flm.100x40mg

složení - (zpravidla) úèinné látky
Ginkgo bilobae extractum siccum normatum 40 mg v 1 potahované tabletì.


složení - pomocné látky
Lactosum monohydricum, Hypromellosum, Silica colloidalis anhydrica, Cellulosum microcristallinum, Maydis amylum, Croscarmellosum natricum, Magnesii stearas, Macrogolum 1500, Dimeticoni emulsio SE2, Ferri oxidum flavum, Titanii dioxidum, Talcum.


popis pøípravku
Žluté hladké bikonvexní kulaté potahované tablety.

indikaèní skupina
Fytofarmakum, léèivo proti demenci, pomocné vazodilatans.


charakteristika
Extrakt z listù jinanu dvoulaloèného, standardizovaný na obsah flavonoidních glykosidù a terpenových laktonù, s úèinkem pøedevším vazodilataèním v arteriální oblasti a reologickým. Snížením kapilární permeability pùsobí lehce protiedémovì, zlepšuje utilizaci glukózy a snižuje lipidovou peroxidaci.


farmakokinetické údaje
Ginkgoflavonoidy jsou absorbovány ze zažívacího traktu zhruba ze 60%, biodostupnost ginkgolidù A, B je prakticky úplná. Maximálních plazmatických koncentrací bývá dosaženo pøibližnì od 30 min. po perorálním podání. Eliminaèní poloèas je asi 4,5 hod.


indikace nebo použití (parafarm.)
Syndrom demence: primární degenerativní demence Alzheimerova typu, vaskulární demence, smíšené formy demence. Periferní obliterující arteriopatie ve stadiu II dle Fontaineho škály. Závra a tinitus cévního nebo involuèního charakteru.


kontraindikace
Pøecitlivìlost na složky pøípravku, krvácivé stavy, dìti do 12 let.


nežádoucí úèinky
Ojedinìle nauzea, palpitace, zvracení, bolesti hlavy, retrosternální bolest.


interakce
Nejsou známy.


tìhotenství a laktace
Podávání pøípravku v období tìhotenství a kojení se nedoporuèuje.


dávkování
Sydromy demence: 1-2 tablety 3krát dennì minimálnì po dobu 8 týdnù; po 3 mìsících léèby je tøeba posoudit prospìšnost jejího pokraèování. Periferní obliterující arteriopatie, závratì a tinitus: 1 tableta 3krát dennì až 2 tablety 2krát dennì, minimálnì po dobu 6 týdnù. Pøi léèbì vertiga a tinitu kúra delší než 6-8 týdnù nepøináší další terapeutický prospìch.


zpùsob použití
Tablety se polykají nerozkousané s malým množstvím vody.

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.