SÚKL

Ověření internetových stránek a lékárny bylo úspěšné.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48
100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: + 420 271 732 377
e-mail: posta@sukl.cz

www.sukl.cz

 

Odběr novinek
Nenašli jste, co jste hledali?

Pokud jste na našem webu nenašli zboží, které hledáte, neváhejte nás kontaktovat o dostupnosti a ceně tohoto přípravku! Rádi Vám dotaz zodpovíme heart

 

COCCULINE. .TBL 30(HOMEOP. )

Kód: 3352713246983 Produktové číslo: 3352712001309 ATC skupina: V12 Popis: Homeopatika (česká atc skupina) Kód SÚKL 0097943
Homeopatický pøípravek

Žádné hodnocení.
Kategorie: Homeopatika
Poslední kusy na skladě!
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
151,00 Kč , plus doprava
 
COCCULINE. .TBL 30(HOMEOP. )
Léèivé látky:
Cocculus indicus 4 CH
Strychnos nux vomica (Nux vomica) 4 CH
Nicotiana tabacum (Tabacum) 4 CH
Petroleum rectificatum (Petroleum) 4 CH
aa 0,375 mg v 1 tabletì.
 
Pomocné látky:
sacharóza, monohydrát laktózy, stearan hoøeènatý.
 
Indikaèní skupina:
 
Homeopatický pøípravek.
 
 
Kontraindikace:
 
Nejsou dosud známé.
 
Nežádoucí úèinky:
 
Nejsou dosud známé.
 
Interakce:
 
Nejsou dosud známé.
 
Dávkování* a zpùsob použití:
 
Užívejte dle rady odborníka – homeopata.
 
Upozornìní:
 
U pøípravku nebyl požadován dùkaz úèinnosti. Trvají-li pøíznaky onemocnìní déle než 3 dny, kontaktujte svého lékaøe!
Pro diabetiky: 1 tableta obsahuje 112,5 mg cukru.
 
Varování:
 
Pøípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznaèené na obalu.
Ukládejte mimo dosah a dohled dìtí!
 
Uchovávání:
 
Uchovávejte pøi teplotì do 25 °C, v pùvodním vnitøním obalu, aby byl pøípravek chránìn pøed vzdušnou vlhkostí.
 
Balení:
 
30 tablet k vnitønímu užití.
 
Informace pro pacienty:
 
Homeopatie je léèebná metoda využívající homeopatické léky, které stimulují organismus k zajištìní a udržení rovnováhy jednotlivých funkcí, bez dosud známých nežádoucích úèinkù. V tomto smyslu bude pùsobit i homeopatický pøípravek, který máte k dispozici. Další informace o pøípravku získáte na veøejnì pøístupné odborné informaèní službì spoleènosti BOIRON na telefonu: 224 835 090 nebo na internetové adrese této služby: http://vois.boiron.cz.
 
Výrobce: BOIRON, 20 rue de la Libération, 69110 Sainte-Foy-les-Lyon, Francie.
Držitel rozhodnutí o registraci: BOIRON, 20 rue de la Libération, 69110 Sainte-Foy-les-Lyon, Francie.
Registraèní èíslo: 93/386/92-C
Datum poslední revize: 4.2.2004
 
*Údaje o indikacích a dávkování jsou doporuèením výrobce a nebyly schvalovány v rámci registraèního øízení. 
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.