SÚKL

Ověření internetových stránek a lékárny bylo úspěšné.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48
100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: + 420 271 732 377
e-mail: posta@sukl.cz

www.sukl.cz

 

Odběr novinek
Nenašli jste, co jste hledali?

Pokud jste na našem webu nenašli zboží, které hledáte, neváhejte nás kontaktovat o dostupnosti a ceně tohoto přípravku! Rádi Vám dotaz zodpovíme heart

 

HOMEOGENE 9 SLG TBL NOB 60

Kód: 3352712001279 Produktové číslo: 3352712001279 ATC skupina: V12 Popis: Homeopatika (česká atc skupina) Kód SÚKL 0058195
Homeopatický pøípravek

Žádné hodnocení.
Kategorie: Zobrazit produkty
Poslední kusy na skladě!
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
187,00 Kč , plus doprava
 
HOMEOGENE 9 SLG TBL NOB 60

 

HOMÉOGÈNE® 9
SLOŽENÍ
Léèivé látky:
Hydrargyri aminochloridum (Mercurius solubilis) 3 CH
Pulsatilla pratensis (Pulsatilla) 3 CH
Euspongia officinalis (Spongia tosta) 3 CH
Bryonia 3 CH
Bromum 3 CH
Belladonna 3 CH
Phytolacca decandra 3 CH
Arum triphyllum 3 CH
Arnica montana 3 CH
aa 0,667 mg v 1 tabletì.
Pomocné látky: sacharóza, arabská klovatina, mastek, magnézium-stearát.
 
INDIKAÈNÍ SKUPINA
Homeopatický pøípravek.
 
KONTRAINDIKACE
Nejsou dosud známé. Pøecitlivìlost na jednotlivé složky pøípravku.
 
NEŽÁDOUCÍ ÚÈINKY
Nejsou dosud známé.
 
INTERAKCE
Nejsou dosud známé.
 
UPOZORNÌNÍ
U pøípravku nebyl požadován dùkaz úèinnosti.
V pøípadì pøetrvávajících pøíznakù pøi používání pøípravku se poraïte s lékaøem.  
Pro diabetiky: 1 tableta obsahuje 189 mg cukru.
Pokud Vám Váš lékaø øekl, že nesnášíte nìkteré cukry, poraïte se s ním, než zaènete tento léèivý pøípravek užívat.
VAROVÁNÍ
Pøípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznaèené na obalu.
Ukládejte mimo dosah a dohled dìtí!
UCHOVÁVÁNÍ
Uchovávejte pøi teplotì do 25 °C, v pùvodním vnitøním obalu.
BALENÍ:
60 sublingválních tablet (tablety k rozpouštìní pod jazykem).
INFORMACE PRO PACIENTY
Homeopatie je léèebná metoda využívající homeopatické léky, které stimulují organismus k zajištìní a udržení rovnováhy jednotlivých funkcí, bez dosud známých nežádoucích úèinkù. V tomto smyslu bude pùsobit i homeopatický pøípravek, který máte k dispozici. Další informace o pøípravku získáte na veøejnì pøístupné odborné informaèní službì spoleènosti BOIRON na telefonu: 224 835 090 nebo na internetové adrese této služby: http://vois.boiron.cz.
VÝROBCE
BOIRON, 20 rue de la Libération, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon, Francie.
DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
BOIRON, 20 rue de la Libération, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon, Francie.
Registraèní èíslo: 93/410/99-C
Datum poslední revize: 3.11.2004
*Údaje o indikacích a dávkování jsou doporuèením výrobce a nebyly schvalovány v rámci registraèního øízení.
Tento lék je volnì prodejný a je k dostání v lékárnách. Není hrazen z prostøedkù veøejného zdravotního pojištìní.
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.