SÚKL

Ověření internetových stránek a lékárny bylo úspěšné.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48
100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: + 420 271 732 377
e-mail: posta@sukl.cz

www.sukl.cz

 

Odběr novinek
Nenašli jste, co jste hledali?

Pokud jste na našem webu nenašli zboží, které hledáte, neváhejte nás kontaktovat o dostupnosti a ceně tohoto přípravku! Rádi Vám dotaz zodpovíme heart

 

Sedalia por sir 1x200ml

Kód: 3352712002931 Produktové číslo: 3352712002931 ATC skupina: V12 Popis: Homeopatika (česká atc skupina) Kód SÚKL 0047750
Homeopatický pøípravek

Žádné hodnocení.
Kategorie: Homeopatika
Poslední kusy na skladě!
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
206,00 Kč , plus doprava
 
Sedalia por sir 1x200ml

 SLOŽENÍ

Léèivé látky:
Chamomilla recutita (Chamomilla vulgaris) 9 CH
Gelsemium 9 CH
Hyoscyamus niger 9 CH
Kalium bromidum (Kalium bromatum) 9 CH
Passiflora incarnata 3 DH
Datura stramonium (Stramonium) 9 CH
aa 1,5 g ve 100 g.
Pomocné látky: sacharóza, ethanol 96%, kyselina benzoová, karamel, èištìná voda. Obsah ethanolu 0,4 % (v/v), jedna dávka o objemu 5 ml (cca 1 lžièka) obsahuje 16 mg ethanolu.
 
INDIKAÈNÍ SKUPINA
Homeopatický pøípravek.
 
KONTRAINDIKACE
Nejsou dosud známé.
 
NEŽÁDOUCÍ ÚÈINKY
Nejsou dosud známé.
 
INTERAKCE
Nejsou dosud známé.
 
DÁVKOVÁNÍ* A ZPÙSOB POUŽITÍ
Dìti a dospìlí: 1 dávka 5 ml ráno a veèer. Pro odmìøení uvedené dávky použijte pøiloženou odmìrku.
 
UPOZORNÌNÍ
U pøípravku nebyl požadován dùkaz úèinnosti.
Lék je urèen pro dìti starší 1 roku.
Nepodávat dìtem do 30 mìsícù bez konzultace s lékaøem.
V pøípadì pøetrvávajících pøíznakù pøi používání pøípravku se poraïte s lékaøem.
Pro diabetiky: 5 ml sirupu (cca 1 lžièka) obsahuje 3,9 g cukru.
VAROVÁNÍ
Pøípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznaèené na obalu.
Ukládejte mimo dosah a dohled dìtí!
UCHOVÁVÁNÍ
Žádné zvláštní požadavky na uchovávání.
BALENÍ
Lékovka o objemu 200 ml sirupu.
INFORMACE PRO PACIENTY
Homeopatie je léèebná metoda využívající homeopatické léky, které stimulují organismus k zajištìní a udržení rovnováhy jednotlivých funkcí, bez dosud známých nežádoucích úèinkù. V tomto smyslu bude pùsobit i homeopatický pøípravek, který máte k dispozici. Další informace o pøípravku získáte na veøejnì pøístupné odborné informaèní službì spoleènosti BOIRON na telefonu: 224 835 090 nebo na internetové adrese této služby: http://vois.boiron.cz.
VÝROBCE
BOIRON, 20 rue de la Libération, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon, Francie.
DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
BOIRON, 20 rue de la Libération, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon, Francie.
Registraèní èíslo: 93/240/03-C
Datum poslední revize: 9.7.2003
*Údaje o indikacích a dávkování jsou doporuèením výrobce a nebyly schvalovány v rámci registraèního øízení.
Tento lék je volnì prodejný a je k dostání v lékárnách. Není hrazen z prostøedkù veøejného zdravotního pojištìní.
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.