SÚKL

Ověření internetových stránek a lékárny bylo úspěšné.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48
100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: + 420 271 732 377
e-mail: posta@sukl.cz

www.sukl.cz

 

Odběr novinek
Nenašli jste, co jste hledali?

Pokud jste na našem webu nenašli zboží, které hledáte, neváhejte nás kontaktovat o dostupnosti a ceně tohoto přípravku! Rádi Vám dotaz zodpovíme heart

 

Cannaderm Venosil konopne mazani 100ml

Kód: 8594054230435 Produktové číslo: 8594054230435
Venosil konopné mazání pro zevní aplikaci na pokožku dolních konèetin s projevy syndromu tìžkých nohou, køeèových žil (varixù), metlièek (flebektázií) a otokù.

Žádné hodnocení.
Kategorie: Nohy
Zboží není na skladě
238,00 Kč , plus doprava
 
Cannaderm Venosil konopne mazani 100ml

Chladivý gel se lehce vstøebává, nelepí. Pravidelná jemná masáž venosilem je ideální pro osvìžení unavených, tìžkých nohou a zmírnìní obtíží napø. u zamìstnání s dlouhým stáním èi sezením, v tìhotenství nebo pøi problémech s nadváhou.

Úèinné látky: bioaktivní konopný olej, sibiøská jedle, kostival, arnika, fenykl, øepík, máta, mìsíèek

Velmi úèinná receptura využívá regeneraèní a zvláèòující úèinky oleje z léèivého konopí a hojivé vlastnosti kostivalu, arniky, mìsíèku, øepíku, fenyklu a rutinu. Gel obsahuje vysoké zastoupení pøírodních látek, které podporují funkènost cév, pevnost cévních stìn, ale i hojení a regeneraci. Venosil je urèen pro každodenní ošetøování nohou pøi projevech žilní nedostateènosti jako jsou pocity únavy a tìžkých nohou, výskyt køeèových žil (varixù), metlièek (flebektázií), otokù a bolesti nohou. Gel má jemnì chladivý efekt, lehce se vstøebává a nelepí, proto je možné jej aplikovat i nìkolikrát dennì podle potøeby. Lehké zabarvení gelu je dáno vysokým obsahem pøírodních látek, na pokožce se neprojevuje. Venosil je vhodný jak pro prevenci vzniku žilní nedostateènosti napø. u zamìstnání s dlouhým stáním èi sezením, tak zejména pro doplòkovou péèi pøi øešení již vzniklých obtíží. Pravidelná péèe o nohy a jemná masáž nohou venosilem pøispívá ke zmírnìní obtíží, lepšímu prokrvení a fungování cév na dolních konèetinách. Gel nepoužívejte na otevøené bércové vøedy ani na jinak poranìnou pokožku.

Použití: gel jemnì vetøete v tenké vrstvì do dolních konèetin, postupujte vždy od chodidel pøes kotníky smìrem k srdci. Aplikaci opakujte i nìkolikrát dennìpodle potøeby, zejména v pøípadì již vzniklých obtíží. Do míst s viditelnými køeèovými žilami èi metlièkami mùžete jemnì bez pøílišného tlaku nanést vìtší množství gelu.

Pøed oblékáním nechte gel na pokožce zaschnout. Po aplikaci gelu si umyjte ruce.

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.