SÚKL

Ověření internetových stránek a lékárny bylo úspěšné.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48
100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: + 420 271 732 377
e-mail: posta@sukl.cz

www.sukl.cz

 

Odběr novinek
S tímto zbožím kupují
Nenašli jste, co jste hledali?

Pokud jste na našem webu nenašli zboží, které hledáte, neváhejte nás kontaktovat o dostupnosti a ceně tohoto přípravku! Rádi Vám dotaz zodpovíme heart

 

KALOBA POR GTT SOL 1X20ML

Kód: 9006396112014 Produktové číslo: 9006396112014 ATC skupina: V11 Popis: Fytofarmaka a živočišné produkty (česká atc skupina) Kód SÚKL 0023998
Zmíròuje pøíznaky akutních onemocnìní dýchacích cest.

Žádné hodnocení.
Poslední kusy na skladě!
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
159,00 Kč , plus doprava
 
KALOBA POR GTT SOL 1X20ML

Bez porady s lékaøem mùže být Kaloba® užívána pøi akutních onemocnìních dýchacích cest (jako napø. akutní zánìt prùdušek), které se na poèátku projevují kašlem nebo rýmou, pøípadnì bolestí a škrábáním v krku.

Co je Kaloba®?

Úèinný rostlinný lék s unikátním složením. Obsahuje speciální extrakt EPs® 7630 z koøene jihoafrické pelargónie Pelargonium sidoides. Moderní vìdecký výzkum v laboratoøích prokázal, že Kaloba® pomáhá:

  • chránit sliznici dýchacích cest pøed útokem virù a bakterií
  • zvyšit aktivitu imunitního systému
  • uvolnit a odstranit hlen z dýchacích cest

Když pocítíte první pøíznaky nemoci, jako je kašel, rýma, pøípadnì bolesti a škrábání v krku, mùže vám ulevit Kaloba®. Jestliže si dopøejete zároveò klid na lùžku, nemoc zpravidla odezní rychleji a s mírnìjším prùbìhem.

Pokud po 3-4 dnech pøíznaky nepøejdou a nedojde ani k žádnému zlepšení, navštivte lékaøe.

Dávkování 

  • Dìti od 1 do 5 let: 3 x dennì 10 kapek
  • Dìti od 6 do 12 let: 3 x dennì 20 kapek
  • Dospìlí a mladiství nad 12 let: 3 x dennì 30 kapek

Kapky se užívají s trochou tekutiny ráno, v poledne a veèer cca 30 min pøed jídlem. Doba použitelnosti roztoku po otevøení lahvièky je 3 mìsíce.

Lék k vnitønímu užití. Pøed použitím si pozornì pøeètìte pøíbalový leták.Pøípravek není hrazen zdravotní pojišovnou. Je volnì prodejný v lékárnách.

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.