SÚKL

Ověření internetových stránek a lékárny bylo úspěšné.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48
100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: + 420 271 732 377
e-mail: posta@sukl.cz

www.sukl.cz

 

Odběr novinek
Nenašli jste, co jste hledali?

Pokud jste na našem webu nenašli zboží, které hledáte, neváhejte nás kontaktovat o dostupnosti a ceně tohoto přípravku! Rádi Vám dotaz zodpovíme heart

 

BETADINE. .drm ung 1x20gm 10%

Kód: 5995327165646 Produktové číslo: 5995327165646 ATC skupina: D08AG02 Popis: Antiseptika a dezinficiencia Kód SÚKL 0062320
Pøípravek se používá na popáleniny, øezné a tržné rány, odøeniny, vøedová onemocnìní kùže

Žádné hodnocení.
Kategorie: Kožní problémy
Poslední kusy na skladě!
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
106,00 Kč , plus doprava
 
BETADINE. .drm ung 1x20gm 10%

Mast Betadine je antiseptický, desinfekèní pøípravek se širokým spektrem úèinku proti bakteriím, virùm, plísním a prvokùm.

Pøípravek se používá na popáleniny, øezné a tržné rány, odøeniny, vøedová onemocnìní kùže zpùsobená špatnou výživou tkánì (napø. proleženiny, bércový vøed) a rùzná kožní onemocnìní spojená s infekcí.

Pouze ze zvl᚝ závažných dùvodù smí lékaø pøedepsat pøípravek (po zvážení pomìru rizika a prospìchu) tìhotným ženám od 4. mìsíce tìhotenství, kojícím ženám a dìtem ve vìku do 6 mìsícù.

Lékaø mùže doporuèit používání masti Betadine u dìtí. Bez konzultace s lékaøem však nepoužívejte tuto mast u pøedèasnì narozených dìtí, novorozencù nebo dìtí ve vìku do 6 mìsícù.

Mast nanášejte v tenké vrstvì na oèištìnou, suchou kùži postižené oblasti 3-4krát dennì. V pøípadech silnì zaníceného nebo hnisajícího poranìní lze mast nanášet èastìji, tj. 4-6krát dennì, pøièemž interval mezi jednotlivým nanášením masti musí být nejménì 4 hodiny. V pøípadì potøeby je možné pøekrýt ránu obvazem v závislosti na rozsahu a závažnosti poranìní.

Mast je urèena k zevnímu použití. Nesmí se používat v okolí oèí.

Léèba obvykle trvá nìkolik dní. Pokud nejsou výsledky léèby uspokojivé, obrate se na svého lékaøe a poraïte se s ním.

Uchovávejte pøi teplotì do 25 st. C, v pùvodním vnitøním obalu, aby byl pøípravek chránìn pøed svìtlem. Neuchovávejte v chladu, chraòte pøed mrazem.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dìtí!

 

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.