SÚKL

Ověření internetových stránek a lékárny bylo úspěšné.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48
100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: + 420 271 732 377
e-mail: posta@sukl.cz

www.sukl.cz

 

Odběr novinek
S tímto zbožím kupují
Nenašli jste, co jste hledali?

Pokud jste na našem webu nenašli zboží, které hledáte, neváhejte nás kontaktovat o dostupnosti a ceně tohoto přípravku! Rádi Vám dotaz zodpovíme heart

 

GS Dormian Rapid cps.40

Kód: 2626423 Produktové číslo: 8594032755516
pøípravek nabízející pomoc pøi potížích s usínáním a nespavostí

Žádné hodnocení.
Produkt již není v prodeji
GS Dormian Rapid cps.40

  • Rychlejší a pøíjemnìjší usínání
  • Klidný spánek po celou noc
  • Napomáhá ke zklidnìní organismu
  • extra rychlý rozpad kapsle do 4 minut
  • maximální možné množství úèinných látek kozlíku lékaøského
  • z pøírodních extraktù – dlouhodobì ovìøená úèinnost
  • vhodný pro dlouhodobé užívání
  •  

GS Dormian Rapid jako doplnìk stravy obsahuje silnìjší recepturu a maximální možné množství úèinných látek kozlíku lékaøského a vysoké dávky extraktù meduòky, chmele a muèenky. Látky tìchto extraktù napomáhají pøi potížích se spánkem. Díky vyvážené kombinaci všech tìchto látek je tak zaruèena stabilní úèinnost pøípravku.

GS Dormian je speciální pøípravek, který nabízí pomoc pøi potížích s usínáním a nespavostí. 

GS Dormian navozuje spánek šetrnì, protože obsahuje unikátní kombinaci standardizovaných rostlinných extraktù – jejich zklidòující úèinky na nervovou soustavu se vzájemnì doplòují a napomáhají lepšímu usínání, zlepšují kvalitu spánku a snižují frekvenci noèního probouzení.

GS Dormian je proto vhodný nejen jako pøirozená první pomoc pøi krátkodobé a pøechodné nespavosti, ale i pøi dlouhodobì se opakujících potížích s usínáním a nespavostí. Za zdravý spánek je v organismu zodpovìdná látka tìlu vlastní, zvaná GABA, která v mozku obsazením tzv. spánkového receptoru navozuje spánek.

Permanentnì nevyspalému èlovìku se zhoršuje psychika, pamì, rychlost a pøesnost reakcí. Špatné spaní se na organismu projevuje jako stárnutí. Nedostatek spánku urychluje nástup cukrovky, vysokého krevního tlaku, poškozuje pamì, je rizikem pro vznik nadváhy a obezity. Poruchy spánku trápí lidi v každém vìku. Aèkoli je nespavost velmi rozšíøeným jevem, vìtšina lidí své problémy s nespavostí neøeší a tiše trpí.

 

Složení: 

 

 Kozlík lékaøský (standardní extrakt z koøene, valerenová kyselina 0,8 %)

 100 mg

 Meduòka lékaøská (extrakt z natì 5:1)

 50 mg

 Chmel otáèivý (stand. extrakt z šištic, hoøèinné kyseliny 5 %)

 25 mg

 Muèenka pletní (stand. extrakt z natì, vitexin 3,5 %)

 25 mg

 

 

Doporuèené dávkování:    GS Dormian se obvykle užívá dle potøeby 1–2 kapsle pøed spaním. Pøi prvním užívání doporuèujeme dávkování 2 kap­sle pùl hodiny veèer pøed spaním.

 

Upozornìní:   Není urèeno pro dìti.

Nepøekraèujte doporuèené dávkování.

Není urèeno jako jako náhrada pestré a vyvážené stravy.

Skladujte mimo dosah dìtí.

Uchovávejte v suchu pøi teplotì 10–25 °C.

Chraòte pøed vlhkem a pøímým sluneèním záøením.

Výrobek je bez cukru, bez laktózy a bez lepku.

 

Balení:    40 kapslí 

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.