SÚKL

Ověření internetových stránek a lékárny bylo úspěšné.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48
100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: + 420 271 732 377
e-mail: posta@sukl.cz

www.sukl.cz

 

Odběr novinek
Nenašli jste, co jste hledali?

Pokud jste na našem webu nenašli zboží, které hledáte, neváhejte nás kontaktovat o dostupnosti a ceně tohoto přípravku! Rádi Vám dotaz zodpovíme heart

 

SEPTONEX. .drm spr sol 1x45ml

Kód: 8594737050718 Produktové číslo: 8594737050718 ATC skupina: D08AJ Popis: Antiseptika a dezinficiencia Kód SÚKL 0092414
k bìžné dezinfekci drobných kožních poranìní.

Žádné hodnocení.
Kategorie: Kožní problémy
Připraveno k odeslání
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
110,00 Kč , plus doprava
 
SEPTONEX. .drm spr sol 1x45ml

 

Pøípravek Septonex obsahuje povrchovì aktivní dezinfekèní látku karbethopendecinium-bromid, který brání rozmnožování baktérií a nìkterých virù.

Bez porady s lékaøem mohou pøípravek používat dospìlí i dìti k bìžné dezinfekci drobných kožních poranìní. Dále se Septonex používá k léèbì drobných projevù kožního hnisání projevujícího se zarudnutím, mokváním a strupy, a to i pøi jejich výskytu ve vlasaté èásti hlavy.
Pøípravek SEPTONEX je možné použít v tìhotenství a období kojení na doporuèení lékaøe.
Použití :   Po sejmutí ochranného krytu prudkým stlaèením ventilu postøíkejte místo urèené k dezinfekci ze vzdálenosti asi 10 cm tak, aby se na nìm vytvoøila souvislá vrstvièka. Pøi nástøiku je nutno držet nádobku ve svislé poloze, ventilem nahoru.

Pøípravek neužívejte vnitønì ani nevdechujte. Jestliže k tomu dojde, je nutné okamžitì vyhledat lékaøe.
Složení: Léèivou látkou je Carbethopendecinii bromidum 8,3 mg v 1 ml.
Pomocné látky jsou propylenglykol, povidon 25, ponceau 4R, oranžová žlu, ethanol 96% a èištìná voda.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dìtí.
Uchovávejte pøi teplotì do 25 °C v pùvodním vnitøním obalu, aby byl pøípravek chránìn pøed svìtlem.
Hoølavina! Nepoužívejte v blízkosti otevøeného ohnì.
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.