SÚKL

Ověření internetových stránek a lékárny bylo úspěšné.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48
100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: + 420 271 732 377
e-mail: posta@sukl.cz

www.sukl.cz

 

Odběr novinek
Nenašli jste, co jste hledali?

Pokud jste na našem webu nenašli zboží, které hledáte, neváhejte nás kontaktovat o dostupnosti a ceně tohoto přípravku! Rádi Vám dotaz zodpovíme heart

 

Alvisan Neo 20x1,5g sáčky

Kód: 8594740498200 Produktové číslo: 8594740498200 ATC skupina: V11 Popis: Fytofarmaka a živočišné produkty (česká atc skupina) Kód SÚKL 0043954
Smìs léèivých rostlin, které snižují krevní tlak, pùsobí proti mírným depresivním stavùm, upravují funkci zažívacího traktu a pùsobí moèopudnì.

Žádné hodnocení.
Kategorie: Bylinné èaje
Poslední kusy na skladě!
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
61,00 Kč , plus doprava
 
Alvisan Neo 20x1,5g sáčky
Charakteristika
Smìs léèivých rostlin, které snižují krevní tlak, pùsobí proti mírným depresivním stavùm, upravují funkci zažívacího traktu a pùsobí moèopudnì. Nástup úèinku lze oèekávat do 14 dnù po prvním podání. Délka užívání není omezena, vhodné zejména pro starší osoby.
Složení
Na jmelí, tøezalková na, hlohový list s kvìtem, hlohový plod, pøeslièková na, na máty peprné, meduòková na, heømánkový kvìt
Použití
Doplòková léèba lehèích forem vysokého krevního tlaku (hypertenzní nemoci) a pøi presklerotických stavech.
Kontraindikace
Pøecitlivìlost na nìkterou složku pøípravku. Nepodávat pacientùm po transplantaci orgánù, u HIV pozitivních pacientù léèených inhibitory proteázy. Nevhodné pro tìhotné a kojící ženy.
Upozornìní
V doporuèených dávkách a indikacích nejsou známy žádné nežádoucí úèinky. Pøípravek obsahuje tøezalkovou na - možná zvýšená citlivost na sluneèní záøení. Tøezalka mùže ovlivòovat úèinek nìkterých souèasnì podávaných lékù pøi léèbì HIV pozitivních pacientù. Snižuje úèinky cyklosporinu a pravdìpodobnì i dalších léèiv (digoxin, perorální kontraceptiva, theophylin, warfarin, karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, triptany). Informujte svého lékaøe o užívání pøípravkù s tøezalkou teèkovanou. Pøípravek mùže nepøíznivì ovlivnit èinnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybù a rychlé rozhodování (nejdøíve 4 hod po požití).
Pøíprava a dávkování
1 nálevový sáèek se pøelije 1/4 l vaøící vody a 15 min se vyluhuje. Èaj se nesmí vaøit. Pije se ráno a veèer, vždy èerstvý.
Poznámka
Léèivý èaj. Registraèní èíslo:94/615/69-C. Vyrobeno v podmínkách certifikovaného systému jakosti GMP (správné výrobní praxe), ISO 9001:2000, HACCP.
Zpùsob balení
20 nálevových sáèkù po 1,5 g (vyrábí se i v sypané formì 100 g).

 

 
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.