SÚKL

Ověření internetových stránek a lékárny bylo úspěšné.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48
100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: + 420 271 732 377
e-mail: posta@sukl.cz

www.sukl.cz

 

Odběr novinek
S tímto zbožím kupují
AKNEROXID 5 GEL 1X50GM 5% AKNEROXID 5 GEL 1X50GM 5% Kód: 4042762002164
175,00 Kč
Nenašli jste, co jste hledali?

Pokud jste na našem webu nenašli zboží, které hledáte, neváhejte nás kontaktovat o dostupnosti a ceně tohoto přípravku! Rádi Vám dotaz zodpovíme heart

 

CutisHelp AKNE konopna micelarni voda 200ml

Kód: 8595218200493 Produktové číslo: 8595218200493
Kosmetický pøípravek s obsahem bioaktivních látek extrahovaného konopného oleje, kyseliny listové a biotinu pro péèi o pokožku s projevy akné

Žádné hodnocení.
Kategorie: Tìlová kosmetika
Zboží není na skladě
203,00 Kč , plus doprava
 
CutisHelp AKNE konopna micelarni voda 200ml

Šetrná èistící voda pro každodenní péèi o mastnou ple s projevy akné a seboroické dermatitidy nejen odstraòuje neèistoty, ale proniká do hloubky ucpaných pórù a pùsobí na jejich uvolòování. Pokožku hydratuje, vyživuje a pøipravuje pro další ošetøení. Pravidelné používání zabraòuje v tvorbì zánìtlivých pupínkù. Je urèena i k odstranìní make-upu zejména v citlivých oblastech rtù a okolí oèí.

ÚÈINNÉ LÁTKY:  EXTRAHOVANÝ KONOPNÝ OLEJ, ALANTOIN, KYSELINA MLÉÈNÁ

POUŽITÍ: Nanášejte pomocí kosmetického tampónu po použití konopné èistící emulze AKNÉ. Ple zbyteènì netøete, postupujte od støedu oblièeje do stran. Neoplachujte.

DOPORUÈENÍ: Pro komplexní péèi o ple s projevy akné a seboroické dermatitidy doporuèujeme pro ošetøení pleti akné denní a noèní krém. Pravidelným ošetøováním mùžete docílit výrazného zlepšení stavu a vzhledu pleti.
Doporuèujeme nekombinovat bezprostøednì s žádnými dalšími kosmetickými ani léèebnými prostøedky, a to zejména na bázi kortikosteroidù, protože pùsobení extrahovaného konopného oleje zesiluje úèinek všech látek takových preparátù.
Osoby s velmi citlivou pokožkou mohou zpoèátku ojedinìle zaznamenat pøechodné zèervenání nebo svìdìní kùže vlivem pronikání bioaktivních látek a s tím souvisejícího intenzivnìjšího prokrvení. Tyto pøíznaky obvykle rychle odeznívají a následnì nastává zklidnìní obtíží. V pøípadì neobvyklých projevù nebo pøetrvání uvedené reakce používání ukonèete, pøípadnì se obrate na ošetøujícího lékaøe.

Uschovejte pøi teplotì 5-25°C, chraòte pøed pøímým sluneèním svìtlem a spotøebujte nejlépe do data uvedeného na obalu.

 

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.