SÚKL

Ověření internetových stránek a lékárny bylo úspěšné.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48
100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: + 420 271 732 377
e-mail: posta@sukl.cz

www.sukl.cz

 

Odběr novinek
Nenašli jste, co jste hledali?

Pokud jste na našem webu nenašli zboží, které hledáte, neváhejte nás kontaktovat o dostupnosti a ceně tohoto přípravku! Rádi Vám dotaz zodpovíme heart

 

CutisHelp Konopný krém denní při akné 50ml

Kód: 8595218200424 Produktové číslo: 8595218200424
Kosmetický pøípravek s obsahem extrahovaného konopného oleje, retinolu a kyseliny azelaové pro péèi o pokožku s projevy akné

Žádné hodnocení.
Kategorie: Kožní problémy
Zboží není na skladě
258,00 Kč , plus doprava
 
CutisHelp Konopný krém denní při akné 50ml

 

Vysoce úèinný pøípravek, urèený pro denní ošetøení pleti pøi akné, jehož aktivní složky pronikají hluboko do kùže a mají výrazné antikomedogenní vlastnosti (zamezují ucpávání vývodù mazových žláz). Komplex bioaktivních látek ovlivòuje nadmìrné rohovatìní bunìk, v pøípadì vzniklých komedomù zabraòuje rozvoji akutního zánìtu (hnisavého pupínku) a napomáhá ucpaný folikul uvolòovat. Krém upravuje i tmavé skvrny (hyperpigmentaci) na pleti, které vznikají po zhojení tìžších projevù akné, kùži zároveò intenzivnì hydratuje a poskytuje jí nezbytné výživné látky pro zajištìní zdravého vzhledu a funkcí; je vhodným podkladem i pod make-up.

POUŽITÍ:

  • na èistou a suchou pokožku peèlivì rozetøete krém v obvyklém množství jako v pøípadì klasických kosmetických pøípravkù; nepoužívejte v oblasti oèí!
  • bìhem dne ple ošetøujte denním krémem a na noc aplikujte krém noèní; u tìžších projevù akné je pro docílení žádoucího efektu nezbytná kombinace obou krémù denní krém mùže bezprostøednì po rozetøení vyvolat na pleti pocit mírného svìdìní, štípání až pálení, což je zpùsobeno pøirozenými vlastnostmi kyseliny azelaové; tato reakce obvykle v krátkém èase bezproblémovì odeznívá a nepøedstavuje žádný negativní úèinek

DÙLEŽITÁ INFORMACE:

Doporuèujeme bezprostøednì nekombinovat aplikace produktù CutisHelp s dalším kosmetickým nebo léèebným prostøedkem, nebo pùsobení extrahovaného konopného oleje zesiluje úèinek všech látek takového preparátu. Vlivem konkrétní odrùdy konopného semene se jednotlivé šarže krémù mohou lišit zbarvením vzhledem k pøirozeným vlastnostem extrahovaného konopného oleje. Složení všech produktù CutisHelp odpovídá farmaceutickým zvyklostem; pøípravky jsou nezávisle testovány Státním zdravotním ústavem v Praze a neobsahují žádné nepøirozené konzervaèní látky (napø. parabeny). Není doporuèeno nosit po aplikaci noèního krému šperky na bázi støíbra; v pøípravku obsažená síra mùže vlivem neškodné pøírodní chemické reakce zpùsobit jejich zèernání.

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.