SÚKL

Ověření internetových stránek a lékárny bylo úspěšné.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48
100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: + 420 271 732 377
e-mail: posta@sukl.cz

www.sukl.cz

 

Odběr novinek
Nenašli jste, co jste hledali?

Pokud jste na našem webu nenašli zboží, které hledáte, neváhejte nás kontaktovat o dostupnosti a ceně tohoto přípravku! Rádi Vám dotaz zodpovíme heart

 

Imunoglukan P4H sirup 250 ml

Kód: 2511757 Produktové číslo: 8588002084256
Pøípravek k posílení obranyschopnosti organismu pøi infekcích a alergických stavech, podávání antibiotik, radioterapii a chemoterapii, stavech vyèerpání, vèetnì psychické zátìže a stresu.

Žádné hodnocení.
Kategorie: Doplòky stravy
Poslední kusy na skladě!
Produkt je zařazen do skupiny potravních doplňků bez schválených léčivých účinků. Nejedná se o lék. Nenahrazuje pestrou stravu. Dodržujte doporučené denní dávky. Uchovávejte mimo dosah dětí.
399,00 Kč , plus doprava
(1.596,00 Kč/1 litr)
 
Imunoglukan P4H sirup 250 ml

Imunoglukan je vysoce purifikovaná pøírodní látka, komplex biologicky aktivních polysacharidù, získávaný izolací z Pleurotus ostreatus.

Vitamín C si náš organismus nedokáže syntetizovat, proto je nutné pøijímat ho v potravì. Doporuèená denní dávka vitamínu C je 80 mg. Je nezbytný pro život a udržení zdravého organismu, protože v lidském tìle vykonává mnoho dùležitých funkcí. Ovlivòuje metabolismus aminokyselin a syntézu kolagénu, èímž pøispívá ke správné funkci krevních cév, kostí a chrupavek. Vychytává volné radikály, a tak chrání buòky pøed oxidaèním stresem. Svým pùsobením v organismu pøispívá k normální funkci imunitního systému. Vitamín C v kombinaci s imunoglukanem pùsobí v pøípravcích Imunoglukan P4H® synergicky, což znamená, že úèinek tìchto látek se vzájemným pùsobením podporuje.

Použití: Imunoglukan P4H® sirup je doplnìk stravy pro dlouhodobé užívání. Obsahuje imunoglukan ve vhodné kombinaci s vitamínem C, který pøispívá k normální funkci imunitního systému. Sirupová forma byla vyvinuta speciálnì pro dìti a dospìlé upøednostòující tekuté formy pøípravkù.

Složení:

1 ml sirupu obsahuje:
imunoglukan 10 mg (DDD* neurèena)
vitamín C (L-askorban vápenatý - Ca-askorbát) 10 mg (12,5% DDD*)
fruktóza 100 mg
kyselina citronová 2 mg (regulátor kyselosti)
kyselina benzoová 0,5 mg (konzervaèní látka)
DDD*- doporuèená denní dávka

Doporuèené dávkování: Doporuèuje se užívat 1 ml sirupu na 5 kg tìlesné hmotnosti 1x dennì, a to dlouhodobì (minimálnì 2-3 mìsíce). Zvýšenou dávku (2 ml/5 kg) je tøeba užívat 1x dennì 3-7 dnù pøi zvýšených nárocích na organismus. Sirup se užívá nejlépe veèer pøed spaním anebo ráno nalaèno. Pøed každým užitím je nutné sirup dùkladnì a energicky protøepat. Sirup je vhodný pro dìti od 3 let, po doporuèení lékaøe již od 1 roku.

Upozornìní: Doporuèené dávkování nesmí být pøekroèeno. Pøípravek nesmí užívat osoby s transplantovanými orgány, užívající imunosupresiva jen po doporuèení lékaøe. Doplòky stravy nejsou urèeny k užívání jako náhrada pestré a vyvážené stravy.

Skladování: Skladujte mimo dosah malých dìtí. Chraòte pøed vlhkem, mrazem a pøímým sluneèním svìtlem. Skladujte v suchu pøi teplotì od 2°C. Po otevøení a každém použití sirup ihned dobøe uzavøete, uchovávejte v chladnièce a spotøebujte do 2 mìsícù od otevøení.

Balení: 120ml, 250ml

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.