SÚKL

Ověření internetových stránek a lékárny bylo úspěšné.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48
100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: + 420 271 732 377
e-mail: posta@sukl.cz

www.sukl.cz

 

Odběr novinek
Nenašli jste, co jste hledali?

Pokud jste na našem webu nenašli zboží, které hledáte, neváhejte nás kontaktovat o dostupnosti a ceně tohoto přípravku! Rádi Vám dotaz zodpovíme heart

 

Ajatin Profar. tinkt. +mech. rozp. tct.1x50ml+rozpr.

Kód: 8590329596237 Produktové číslo: 8590329596237 ATC skupina: D08AJ Popis: Antiseptika a dezinficiencia Kód SÚKL 0059623
Pøípravek je urèen k dezinfekci bìžných povrchových poranìní

Žádné hodnocení.
Kategorie: Dezinfekce
Poslední kusy na skladě!
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
76,00 Kč , plus doprava
 
Ajatin Profar. tinkt. +mech. rozp. tct.1x50ml+rozpr.

Ajatin ve formì tinktury je vysoce úèinný dezinfekèní pøípravek. Široké antimikrobiální použití zajišuje úèinná látka, jednoprocentní vodný roztok kvartérní amoniové soli. Ajatin tinktura má velký rozsah úèinku na množící se formy mikroorganismù tj. bakterie, plísnì i kvasinky, lipofilní (obalené) viry. Oproti jiným dezinfekèním pøípravkùm po otevøení neztrácí antimikrobiální úèinnost, mùže se používat pøi poruchách èinnosti štítné žlázy i pøi poruchách funkce ledvin. V Ajatinu obsažená úèinná látka se používá v oèních pøípravcích i v pøípravcích urèených na sliznici.Plnì prosáklým tampónem otøít pokožku urèenou pro vpich nebo chirurgický zákrok. Nechat pùsobit do zaschnutí.

Mechanický rozprašovaè se stlaèí pøimìøenou silou a rychlostí, èímž se vytvoøí postøik, bez použití freonu. Vzhledem k malé dávce urèené jedním stiskem rozprašovaèe mùže být postøik opakován. Nechat pùsobit do zaschnutí.

Pøípravek je úèinný, bezpeèný a pøitom ekonomicky výhodný dezinfekèní pøípravek, který by nemìl chybìt ani v domácí lékárnièce.

Nejèastìjší bìžná použití:
1. ošetøení drobných poranìní kùže, odøenin, drobných øezných ran
2. ošetøení oparù
3. ošetøení po bodnutí hmyzem
4. ošetøení po odstranìní pøisátého klíštìte
5. k dezinfekci rukou (èastìji se používá speciální pøípravek Ajatin Profarma Plus)
6. dezinfekèní pøípravek má i detergentní úèinek (vhodný k odstranìní neèistot)
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.