SÚKL

Ověření internetových stránek a lékárny bylo úspěšné.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48
100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: + 420 271 732 377
e-mail: posta@sukl.cz

www.sukl.cz

 

Odběr novinek
Nenašli jste, co jste hledali?

Pokud jste na našem webu nenašli zboží, které hledáte, neváhejte nás kontaktovat o dostupnosti a ceně tohoto přípravku! Rádi Vám dotaz zodpovíme heart

 

Walmark Septofort orm. pas.24x2mg-blistr

Kód: 8594003976100 Produktové číslo: 8594003976100 ATC skupina: R02AA05 Popis: Krční léčiva Kód SÚKL 0013380
Pastilky s pøíchutí máty na desinfekci dutiny ústní a krku. Pøípravek neobsahuje cukr, je vhodný i pro diabetiky.

Žádné hodnocení.
Poslední kusy na skladě!
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
173,00 Kč , plus doprava
 
Walmark Septofort orm. pas.24x2mg-blistr

Charakteristika

Indikaèní skupina: Otorhinolaryngologicum

Indikace

Pøípravek je urèen k prevenci a lokální léèbì infekcí dutiny ústní a horních cest dýchacích (afty, zánìty dásní, jazyka, nosohltanu, stavy po operacích v dutinì ústní nebo krku, po extrakcích zubù, eroze ústní sliznice rùzného pùvodu apod.). Pøípravek mohou užívat dìti od 5 let, mladiství i dospìlí.

Složení

Léèivá látka:
Chlorhexidini digluconas (ut Chlorhexidini digluconatis solutio 20% 10 mg) 2 mg v jedné pastilce.
Pomocné látky:
Sorbitol, aroma máty peprné, kukuøièný škrob, magnesium-stearát, zeleò složená 757, aspartam.

Dávkování

Neurèí-li lékaø jinak, užívají dospìlí 3krát dennì 1 pastilku po jídle. Pastilky se nechají volnì rozplynout v ústech. Dìtem od 5 do 12 let se podává 2krát dennì 1/2 až 1 pastilka. Dìtem od 12 let a mladistvým se podává 3 krát dennì 1 pastilka. Po užití pastilky se nesmí jíst a pít asi 1 až 2 hodiny. Stejnì jako jídlo i zubní pasty mohou rušit úèinek léku, proto mezi užitím pastilky a èištìním zubù musí uplynout nejménì pùl hodiny. Po zmírnìní obtíží je nutné užívat pastilky ještì 2 až 3 dny.

Nežádoucí úèinky

Pøi delším užívání pøípravku se mùže ojedinìle vyskytnout pøechodné žlutohnìdé zabarvení zubního povrchu a jazyka, doèasná porucha chuti a pálení jazyka, které po vysazení léku vymizí. U osob citlivých na sorbit se mùže objevit prùjem, který po vysazení pøípravku odezní. Pøi výskytu nežádoucích úèinkù nebo jiných neobvyklých reakcí pøerušte užívání pøípravku a poraïte se s lékaøem. Pøecitlivìlost na pøípravek se mùže projevit náhle vzniklým otokem oblièeje s poruchami dýchání, vyrážkou a svìdìním kùže. V tomto pøípadì ihned pøerušte užívání pøípravku a vyhledejte lékaøe!
Pøípravek nesmí užívat nemocní pøecitlivìlí na chlorhexidin, sorbitol, aspartam nebo nemocní s fenylketonurií. Tìhotné a kojící ženy mohou pøípravek užívat pouze na doporuèení ošetøujícího lékaøe. Nepodávat dìtem do 5 let.

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.