SÚKL

Ověření internetových stránek a lékárny bylo úspěšné.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48
100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: + 420 271 732 377
e-mail: posta@sukl.cz

www.sukl.cz

 

Odběr novinek
Nenašli jste, co jste hledali?

Pokud jste na našem webu nenašli zboží, které hledáte, neváhejte nás kontaktovat o dostupnosti a ceně tohoto přípravku! Rádi Vám dotaz zodpovíme heart

 

ACYLCOFFIN. .tbl 10

Kód: 8584005110206 Produktové číslo: 8584005110206 ATC skupina: N02BA51 Popis: Analgetika Kód SÚKL 0000009
Tablety na tlumení bolesti

Žádné hodnocení.
Kategorie: Bolest hlavy a zad
Poslední kusy na skladě!
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
85,00 Kč , plus doprava
 
ACYLCOFFIN. .tbl 10

Charakteristika
Vícesložkový pøípravek úèinnì tlumicí bolesti, ve kterém úèinek kyseliny acetylsalicylové zesiluje kofein.
Pøedpokládá se, že kofein mírní bolesti hlavy hlavnì tam, kde se pøi jejich vzniku uplatní cévní mechanismy.

Indikace
Pøípravek se užívá pøi bolestech hlavy, pohybového ústrojí, zubù, nervù a pøi bolestech spojených s náhlými respiraèními onemocnìními chøipkového charakteru.
Pøípravek mohou užívat dospìlí a mladiství starší 15 let. 

Kontraindikace
Pøípravek se nesmí užívat pøi známé pøecitlivìlosti na nìkterou z jejich složek, pøi chorobné krvácivosti, pøi chirurgických zákrocích spojených s vìtším krvácením, pøi vøedové chorobì, dnì, bronchiálním astmatu, nosních polypech, u dìtí do 15 let a v posledních tøech mìsících tìhotenství.
V prvním a druhém trimestru gravidity a v období kojení se mùže pøípravek užívat pouze na doporuèení lékaøe.
U dìtí do 15 let s virovým onemocnìním existuje možnost vzniku Reyova syndromu (tìžké neuropsychické poruchy, rozvrat vnitøního prostøedí, vysoké teploty, poruchy funkce jater.

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.