SÚKL

Ověření internetových stránek a lékárny bylo úspěšné.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48
100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: + 420 271 732 377
e-mail: posta@sukl.cz

www.sukl.cz

 

Odběr novinek
Nenašli jste, co jste hledali?

Pokud jste na našem webu nenašli zboží, které hledáte, neváhejte nás kontaktovat o dostupnosti a ceně tohoto přípravku! Rádi Vám dotaz zodpovíme heart

 

B-KOMPLEX FORTE LÉČIVA. .drg 2x10(=20) Zentiva

Kód: 8594739204850 Produktové číslo: 8594739222656 Kód SÚKL 0000055
Pøípravek obsahuje vitaminy skupiny B

Žádné hodnocení.
Kategorie: Vitamíny
Zboží není na skladě
Produkt je zařazen do skupiny potravních doplňků bez schválených léčivých účinků. Nejedná se o lék. Nenahrazuje pestrou stravu. Dodržujte doporučené denní dávky. Uchovávejte mimo dosah dětí.
62,00 Kč , plus doprava
(3,10 Kč/1 kus(tbl))
 
B-KOMPLEX FORTE LÉČIVA. .drg 2x10(=20) Zentiva

 

B-komplex forte Zentiva používají dospìlí a mladiství pro prevenci a léèení stavù spojených s nedostatkem vitaminù skupiny B v organizmu.
 
Zvýšená potøeba vitaminù skupiny B je pøi dlouhotrvajících horeènatých stavech a infekcích, pøi zvýšené funkci štítné žlázy, po chirurgickém odstranìní èásti žaludku, pøi vleklých onemocnìních zažívacího ústrojí, pøi poruše vstøebávání ze støev, u alkoholikù,pøi chronických zánìtech jater, pøi žloutence vzniklé blokádou odtoku žluèi do støeva, pøi dlouhodobém duševním stresu, pøi prudkém váhovém úbytku u pacientù s jednostrannou výživou, pøi nìkterých kožních a nervových onemocnìních, dále pøi užívání nìkterých lékù, napø. pøi léèení tuberkulózy, pøi léèbì širokospektrými antibiotiky potlaèujícími støevní mikroorganizmy, které vytváøejí vitaminy skupiny B, u žen užívajících pilulky proti poèetí apod.
 
Vzhledem k vysokému obsahu vitaminù mohou B-komplex forte Zentiva užívat tìhotné a kojící ženy a dìti do 15 let pouze na doporuèení lékaøe.
 
Charakteristika:   Pøípravek B-komplex forte Zentiva obsahuje vitaminy skupiny B, které patøí mezi vitaminy rozpustné ve vodì. Tyto vitaminy jsou nezbytné pro udržení chodu životních dìjù v organizmu, mají významnou úlohu v aktivitì enzymù podílejících se na výmìnì látkové- na bunìèném dýchání, odbourávání uhlovodanù, tukù a aminokyselin, úèastní se na procesech využití energie. Jsou nezbytné pro normální funkci tkání - kùže, nervstva, zažívacího traktu, obranyschopnost organizmu apod. V tìhotenství, pøi kojení i ve stáøí je potøeba vitaminù B zvýšena, vyšší potøeba je i pøi zvýšené tìlesné námaze.
 
Složení :    Thiamini hydrochloridum (Vitaminum B1) 15 mg, Riboflavinum (Vitaminum B2) 15 mg, Pyridoxini hydrochloridum (Vitaminum B6) 10 mg, Calcii pantothenas (Vitaminum B5) 25 mg, Nicotinamidum (Vitaminum PP, syn. Vitaminum B3) 50 mg v 1 obalené tabletì.
Jádro: monohydrát laktózy, kukuøièný škrob, želatina, stearan vápenatý, mastek.
Potahová vrstva: sacharóza, oxid titanièitý, sodná sùl karmelózy, tekutý parafin, koloidní bezvodý oxid køemièitý,žloutková žlu, bílý a karnaubský vosk, bílý vosk, tuk z ovèí vlny (lanolin).
Vzhledem k vysokému obsahu vitaminù mohou B-komplex forte Zentiva užívat tìhotné a kojící ženy pouze na doporuèení lékaøe.
 
Dávkování:    Neurèí-li lékaø jinak, dospìlí a mladiství obvykle užívají 1 tabletu B-komplex forte Zentiva 1-3krát dennì po dobu nejdéle 3 týdnù.
 
O vhodnosti užívání pøípravku B-komplex forte Zentiva delším než 3 týdny se poraïte s lékaøem.
 
Vitaminy rozpustné ve vodì se z organizmu rychle vyluèují ledvinami, jejich jednorázové pøedávkování nemá žádné následky, jen zcela vzácnì mùže vzniknout pøedráždìnost.
 
B-komplex forte Zentiva uchovávejte pøi teplotì 10-25 st. C v pùvodním vnitøním obalu, aby byl pøípravek chránìn pøed svìtlem a vlhkem.
 
B-komplex forte Zentiva nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznaèené na obalu a musí být uchováván mimo dosah a dohled dìtí.
 
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.