SÚKL

Ověření internetových stránek a lékárny bylo úspěšné.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48
100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: + 420 271 732 377
e-mail: posta@sukl.cz

www.sukl.cz

 

Odběr novinek
S tímto zbožím kupují
Nenašli jste, co jste hledali?

Pokud jste na našem webu nenašli zboží, které hledáte, neváhejte nás kontaktovat o dostupnosti a ceně tohoto přípravku! Rádi Vám dotaz zodpovíme heart

 

STOPANGIN. .orm spr 1x30ml

Kód: 8594737048111 Produktové číslo: 8594737048111 ATC skupina: R02AA20 Popis: Krční léčiva Kód SÚKL 0003128
Pøípravek je urèen k dezinfekci dutiny ústní a hltanu pøi zánìtlivých a infekèních onemocnìních nebo pøi chirurgických výkonech v dutinì ústní, k ústní hygienì a k potlaèení zápachu z úst.

Žádné hodnocení.
Připraveno k odeslání
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
161,00 Kč , plus doprava
 
STOPANGIN. .orm spr 1x30ml

Charakteristika

Desinfekèní pøípravek dutiny ústní a hltanu. Pøípravek se používá u dospìlých a dìtí starších 8 let k dezinfekci dutiny ústní a hltanu pøi zánìtlivých a infekèních onemocnìních nebo pøi chirurgických výkonech v dutinì ústní, k ústní hygienì a k potlaèení zápachu z úst. Stopangin je možné používat jako podpùrný lék pøi léèbì antibiotiky u angín vyvolaných streptokoky. Pøípravek mohou používat tìhotné ženy a kojící ženy po poradì s lékaøem.

Kontraindikace

Pøípravek se nesmí užívat pøi známé pøecitlivìlosti na nìkterou složku pøípravku, pøi zánìtu hrtanu a
suchém zánìtu hltanu (suché faryngitidì atrofického typu), rovnìž pøípravek nesmí být podán dìtem
do vìku 8 let.

Nežádoucí úèinky

Pøípravek je obvykle dobøe snášen. Po použití se na pøechodnou dobu mùže objevit pocit pálení
sliznice dutiny ústní, který sám za krátkou dobu vymizí. Ojedinìle mùže též dojít ke zmìnì chuti a
èichu. Výjimeènì u pøecitlivìlých osob mùže dojít k alergické reakci (v místì pøímého dotyku
pøekrvení, otok, puchýøky až puchýøe, pablány, zvøedovatìní a krvácení) nebo ke krátkodobé køeèi
hlasivek a prùdušnice, popø. k poruchám dýchání. 

Dávkování

Pokud lékaø neurèí jinak, pøípravek se podává 2-3krát dennì.
Pøi použití sejmìte ochranný kryt a nasaïte aplikátor. Stisknìte asi 2-3krát, až se roztok nasaje do
rozprašovaèe a po stisku zaène vystøikovat. Pak støíknìte do úst pøi zadrženém dechu jednou vpravo a
jednou vlevo. Pøípravek používejte po jídle nebo mezi jídly.

Balení

Nádobka s mechanickým rozprašovaèem s obsahem 30 ml roztoku a ústní aplikátor.

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.