SÚKL

Ověření internetových stránek a lékárny bylo úspěšné.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48
100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: + 420 271 732 377
e-mail: posta@sukl.cz

www.sukl.cz

 

Odběr novinek
S tímto zbožím kupují
Nenašli jste, co jste hledali?

Pokud jste na našem webu nenašli zboží, které hledáte, neváhejte nás kontaktovat o dostupnosti a ceně tohoto přípravku! Rádi Vám dotaz zodpovíme heart

 

SINUPRET FORTE TBL OBD 20

Kód: 2676162 Produktové číslo: 4029799164072 ATC skupina: R05X Popis: Léčiva proti nachlazení a kašli Kód SÚKL 0134872
Sinupret® FORTE se užívá k léèbì akutních a chronických zánìtù vedlejších dutin nosních a respiraèního traktu a jako podpùrná terapie antimikrobiální léèby.

Žádné hodnocení.
Výrobce: Bionorica SE
Poslední kusy na skladě!
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
200,00 Kč , plus doprava
 
SINUPRET FORTE TBL OBD 20
  • rozpouští hustý hlen
  • uvolòuje nos a nosní dutiny
  • uleví od tlaku a bolesti hlavy pøi nachlazení
  • podporuje léèbu antibiotiky
  • je vhodný i pro malé dìti

Složení: 1 obalená tableta obsahuje: Gentianae radix 12 mg; Primulae flos 36 mg; Rumicis herba 36 mg; Sambuci nigrae flos 36 mg; Verbenae herba 36 mg.

Pomocné látky: tekutá Uhlièitan vápenatý E 170, panenský ricinový olej, koloidní bezvodý oxid køemièitý, bazický butylovaný methakrylátový kopolymer, želatina, glukózový sirup, monohydrát laktózy, lehký oxid hoøeènatý, kukuøièný škrob, dextrin, montanglykolový vosk, bramborový škrob, povidon 25, šelak, sorbitol, kyselina stearová, sacharóza, mastek, uhlièitan sodný, oxid titanièitý E171, zeleò laková E 104/132, svìtlá zeleò laková E 104/132.

Použití: Pokud není pøedepsáno jinak, užívají dospìlí a mladiství starší 12 let 3x dennì 1 potahovanou tabletu.  Pøed použitím si pøeètìte pøíbalovou informaci. Dávkování je tøeba dodržet. Pro úèinek Sinupretu je podstatné jeho pravidelné užívání po dobu 10 - 14 dnù. Dostateèný pøívod tekutin pùsobí podpùrnì. Tablety se polykají vcelku a zapíjejí se malým množstvím vody.
Po ústupu potíží se doporuèuje dobrat obsah balení.
Pøi pøetrvání obtíží, nebo nedostaví-li se oèekávaný úèinek pøi užívání, je žádoucí se co nejdøíve poradit s lékaøem.

Uchovávejte pøi teplotì do 25°C, v pùvodním vnitøním obalu, aby byl chránìn pøed svìtlem a vzdušnou vlhkostí.

Pøípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznaèené na obalu.

Pøípravek musí být uchováván mimo dosah dìtí.

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.