SÚKL

Ověření internetových stránek a lékárny bylo úspěšné.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48
100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: + 420 271 732 377
e-mail: posta@sukl.cz

www.sukl.cz

 

Odběr novinek
Nenašli jste, co jste hledali?

Pokud jste na našem webu nenašli zboží, které hledáte, neváhejte nás kontaktovat o dostupnosti a ceně tohoto přípravku! Rádi Vám dotaz zodpovíme heart

 

THIAMIN LÉČIVA. .tbl 20x50mg(blistr)

Kód: 8594739049796 Produktové číslo: 8594739049796 ATC skupina: A11DA01 Popis: Vitaminy Kód SÚKL 0075025
Tablety s vitaminem B1, pro štìpení a zužitkování cukrù a škrobù. Dùležitý pro èinnost nervového systému, svalù a srdce.

Žádné hodnocení.
Výrobce: Zentiva, a.s.
Poslední kusy na skladě!
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
143,00 Kč , plus doprava
 
THIAMIN LÉČIVA. .tbl 20x50mg(blistr)

Charakteristika
Vitamin B1, thiamin, je nezbytný pro èinnost nìkterých enzymù, uplatòuje se pøi štìpení a zužitkování cukrù a škrobù, které dodávají tìlu energii.
Je dùležitý pro normální èinnost nervového systému, svalù a srdce.
Denní potøeba thiaminu je 1-2 mg.
Vyvážená strava poskytuje pøimìøené množství thiaminu.
U starších lidí a u lidí s vysokou spotøebou energie, napø. pøi zvýšené tìlesné námaze, v tìhotenství a kojení, pøi dlouhodobém stresu, u chorob se sníženým vstøebáváním živin ze støeva, u alkoholizmu ap. jeho potøeba vzrùstá.

Indikace
Thiamin Léèiva se užívá u dospìlých i dìtí pøi pøedcházení a léèení stavù z nedostatku vitaminu B1, jako je napø. onemocnìní nervstva centrálního a periferního, duševní choroby, onemocnìní svalù provázených svalovou slabostí, køeèemi, onemocnìní srdce s bušením a srdeèní slabostí, u stavù porušené výživy u alkoholikù a pøi tìžkých infekcích, pøi léèení nìkterými antibiotiky a chemoterapeutiky.
Pøípravek lze užívat v tìhotenství a pøi kojení.
O vhodnosti užívání pøípravku pøi Vašem onemocnìní se poraïte s lékaøem.

Dávkování a zpùsob použití
Dávkování a délku léèby urèuje lékaø podle charakteru onemocnìní.
Dospìlí užívají obvykle 1 tabletu 1-3x dennì, v závažných pøípadech až 6 tablet za den.
Dìtem se podává dennì 1/4-1/2 tablety.

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.