SÚKL

Ověření internetových stránek a lékárny bylo úspěšné.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48
100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: + 420 271 732 377
e-mail: posta@sukl.cz

www.sukl.cz

 

Odběr novinek
S tímto zbožím kupují
CORYZALIA. .DRG 40 CORYZALIA. .DRG 40 Kód: 3352713156862
185,00 Kč
SARIDON. .por tbl nob 10 SARIDON. .por tbl nob 10 Kód: 3534510003406
108,00 Kč
Nenašli jste, co jste hledali?

Pokud jste na našem webu nenašli zboží, které hledáte, neváhejte nás kontaktovat o dostupnosti a ceně tohoto přípravku! Rádi Vám dotaz zodpovíme heart

 

LOPERON CPS POR CPS DUR 20X2MG

Kód: 2748466 Produktové číslo: 4030855505234 ATC skupina: A07DA03 Popis: Antidiaroika, střevní protizánětlivá a protiinfekční léčiva Kód SÚKL 0192853
pøípravek pro léèbu akutního i chronického prùjmu vhodný na cestování i dovolenou

Žádné hodnocení.
Výrobce: Sandoz s.r.o.
Poslední kusy na skladě!
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
173,00 Kč , plus doprava
 
LOPERON CPS POR CPS DUR 20X2MG

Pøípravek LOPERON cps se používá k léèení prùjmu v pøípadech, kdy není možné léèit vlastní pøíèinu onemocnìní.

Dlouhodobé užívání je možné jen pod lékaøským dohledem.
Pøípravek LOPERON cps nesmíte užívat, jestliže trpíte pøecitlivìlostí vùèi kterékoli složce pøípravku a jestliže trpíte zácpou nebo zpomalenou støevní èinností.
Pøípravek se také nesmí podávat dìtem mladším než 8 let.
Dìtem mladším než 12 let podávat jen na doporuèení lékaøe.
Loperamid pøechází do mateøského mléka. O úèincích loperamidu v tìhotenství a v období laktace u èlovìka nejsou k dispozici údaje. Proto by se loperamid v prùbìhu gravidity a v období kojení podávat nemìl.
Dávkování :
Dospìlí pacienti užívají na zahájení léèby akutního prùjmu 2 tobolky pøípravku LOPERON cps (což odpovídá 4 mg hydrochloridu loperamidu); pak po každé neformované stolici užijí další 1 tobolku pøípravku LOPERON cps (což odpovídá 2 mg hydrochloridu loperamidu). Celodenní dávka 8 tobolek pøípravku LOPERON cps ( tj. 16 mg hydrochloridu loperamidu) se nesmí pøekroèit.
Pøi chronickém prùjmu pacienti užívají dennì 2 tobolky pøípravku LOPERON cps (což odpovídá 4 mg hydrochloridu loperamidu dennì).
Dávkování dìtem starším než 8 let:
Tìmto pacientùm se podává na zaèátek terapie akutního prùjmu 1 tobolka pøípravku LOPERON cps (což odpovídá 2 mg hydrochloridu loperamidu) a potom po každé neformované stolici další 1 tobolka pøípravku LOPERON cps (což odpovídá 2 mg hydrochloridu loperamidu).
Maximální dávku pro akutní prùjem u dìtí je zapotøebí urèovat ve vztahu k tìlesné hmotnosti dítìte (3 tobolky/20 kg).
Pøi dlouhodobém (chronickém) prùjmu se podává u dìtí nad 27 kg dennì 2 mg hydrochloridu loperamidu dennì, což odpovídá 1 tobolce pøípravku LOPERON cps dennì.
Složení:    Pomocné látky: Monohydrát laktosy, kukuøièný škrob, mastek, magnesium-stearát, èerný oxid železitý (E 172), žlutý oxid železitý (E 172), oxid titanièitý (E 171), želatina,   patentní modø V (E 131).
Nepoužívejte po datu ukonèení doby použitelnosti, které je uvedeno na obalu!
Pøípravek LOPERON cps uchovávejte pøi teplotì do 25°C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dìtí!
 
 
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.