SÚKL

Ověření internetových stránek a lékárny bylo úspěšné.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48
100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: + 420 271 732 377
e-mail: posta@sukl.cz

www.sukl.cz

 

Odběr novinek
Nenašli jste, co jste hledali?

Pokud jste na našem webu nenašli zboží, které hledáte, neváhejte nás kontaktovat o dostupnosti a ceně tohoto přípravku! Rádi Vám dotaz zodpovíme heart

 

Phyteneo Otic Solution gtt.10ml

Kód: 8594071270094 Produktové číslo: 8594071270094
Pøípravek zmìkèuje a rozpouští ušní maz v zevním zvukovodu a pomáhá jej dále snadno odstraòovat

Žádné hodnocení.
Zboží není na skladě
177,00 Kč , plus doprava
 
Phyteneo Otic Solution gtt.10ml

Urèený úèel použití:
Zdravotnický prostøedek Otic Solution je urèen k prevenci onemocnìní zevního zvukovodu a k léèbì ztvrdlého cerumen èištìním mechanickým výplachem ucha, zmìkèením a rozpouštìním ušního mazu za souèasné hydratace a zvláènìní a odstraòováním vody, prachu a neèistot ze zvukovodu, a to vše fyzikálnì-chemickým pùsobením. Otic Solution blahodárnì pùsobí pøi regeneraci pokožky zevního zvukovodu a má zvláštì pøíznivé a revitalizující úèinky pøi podpoøe léèby dùsledkù vnìjších negativních vlivù životního prostøedí.

 

Charakteristika:
Dosahovaný úèinek zdravotnického prostøedku Otic solution je založen na schopnosti glycerinu butylene glycolu dobøe rozpouštìt ušní maz nebo vodu ve vnìjším zvukovodu tak, aby vzniklý roztok mohl odtéci pøípadnì mohl být odstranìn vysušením. Smìs glycerinu a butylene glycolu vykazuje zvláèòující efekt a slouží též jako smìs pomocných látek, ve které jsou rozpuštìné další složky. Spoluvytváøí prostøedí nevhodné pro rùst bakteriálních infekcí.
Mezi složky pøírodního pùvodu patøí smìs rostlinných extraktù. Extrakt z kvìtù mìsíèku lékaøského a z kvìtù divizny malokvìté napomáhá regeneraci a stimuluje samoèistící schopnost pokožky. Extrakt z natì tøezalky teèkované pùsobí adstringentnì a protizánìtlivì.
Další látkou s protizánìtlivým úèinkem, který vhodnì doplòuje hlavní úèinek prostøedku rozpouštìt ušní maz, pokud napø. pøi odstraòování ztvrdlého cerumen dojde k podráždìní nebo poranìní pokožky zvukovodu, je cholin salicylátThymol má antibakteriální úèinek, který vhodnì doplòuje hlavní úèel prostøedku, zejména pokud ve zvukovodu ulpí zbytky vody, která mùže vytvoøit prostøedí vhodné pro nárùst mikrobiálních infekcí.
Levandulová silice má antibakteriální úèinky a souèasnì dodává prostøedku pøíjemnou vùni.

 


Zpùsob použití zdravotnického prostøedku Otic solution je podrobnì popsán v Návodu k použití.

 

Varování a upozornìní:
Varování a upozornìní pro použití zdravotnického prostøedku Otic solution jsou uvedena v Návodu k použití.
Pøed použitím prostøedku si prosím prostudujte Návod k použití.

 

Podmínky skladování:
Podmínky skladování a pokyn pro likvidaci nespotøebovaného prostøedku jsou uvedeny v Návodu k použití.

Ingredients/Složení:

Glycerin, Butylene Glycol, Cholin Salicylate, Alcohol, Lavandula Angustifolia Oil, Herbarum extractum ex Calendulae flos cum calyce, Verbasci flos et Hyperici herba, Thymolum.

 

Objem 10 ml

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.