SÚKL

Ověření internetových stránek a lékárny bylo úspěšné.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48
100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: + 420 271 732 377
e-mail: posta@sukl.cz

www.sukl.cz

 

Odběr novinek
Nenašli jste, co jste hledali?

Pokud jste na našem webu nenašli zboží, které hledáte, neváhejte nás kontaktovat o dostupnosti a ceně tohoto přípravku! Rádi Vám dotaz zodpovíme heart

 

Phyteneo Vermophyt cps.20

Kód: 2626050 Produktové číslo: 8594071270209
Produkt se používá pøi pøítomnosti parazitických cizopasníkù

Žádné hodnocení.
Zboží není na skladě
Produkt je zařazen do skupiny potravních doplňků bez schválených léčivých účinků. Nejedná se o lék. Nenahrazuje pestrou stravu. Dodržujte doporučené denní dávky. Uchovávejte mimo dosah dětí.
264,00 Kč , plus doprava
(13,20 Kč/1 kus(tbl))
 
Phyteneo Vermophyt cps.20

Charakteristika 
Pùsobení pøípravku je založeno na vyvážené kombinaci aktivních látek herbálního pùvodu. Pøípravek obsahuje extrakty ze semen tykve obecné (Cucurbita pepo) a z koøene omanu pravého (Inula helenium), silice saturejky zahradní (Satureja hortensis), høebíèkovce vonného (Syzygium aromaticum) a tymiánu obecného (Thymus vulgaris) a semena èernuchy seté (Nigella sativa).

Pøítomnost parazitických cizopasníkù (roup dìtský (Enterobius vermicularis), škrkavka dìtská (Ascaris lumbricoides), tenkohlavec bièíkový (Trichuris trichiura), mìchovci (Ancylostoma duodenale, Necator americanus), hádì støevní (Strongyloides stercoralis), tasemnice (Taenia spp.)) v gastrointestinálním traktu se projevuje nejèastìji rùznì intenzivním svìdìním v okolí koneèníku pøípadnì pochvy. Ménì èasto se vyskytují projevy žaludeèní nevolnosti, až ztráty chuti k jídlu, podráždìnost, neklid a nespavost.

Vajíèka parazitù mohou pøežít až dva týdny na obleèení, ložním prádle nebo jiných pøedmìtech. Infekce vzniká, pokud jsou tato vajíèka náhodnì požita. Vìnujte proto již bìhem doby používání preparátu zvýšenou pozornost dodržování správné osobní hygieny (mytí rukou apod.) a hygieny v domácnosti (používání èistého ložního prádla atd.).

Upozornìní
Pøípravek není vhodný pro dìti do 5 let, tìhotné a kojící ženy.
Pøípravek neovlivòuje Vaše schopnosti pøi øízení dopravních prostøedkù a pøi obsluze strojù.
Pøípravek se neužívá pøi známé pøecitlivìlosti na nìkterou složku pøípravku. Jestliže zpozorujete reakce, které mohou být zpùsobené pøecitlivìlostí pøi užívání preparátu (zejména kopøivka nebo zarudnutí pokožky), pøerušte ihned užívání. Pokud se známky hypersenzitivity vyskytly, znovu již pøípravek neužívejte.
Uchovávejte v suchu pøi teplotì 5 °C – 25 °C. Uchovávejte v pùvodním obalu. Ukládejte mimo dosah dìtí.
Výrobek není urèen k používání jako náhrada pestré stravy.
Nepøekraèujte doporuèené denní dávkování.

 

Doporuèené dávkování
Dìti 5 – 12 let: jednou dennì 1kapsle.
Dìti 12 – 18 let: jednou dennì 1 až 2 kapsle.
Dospìlí: jednou dennì 3 až 4 kapsle.


Užívat po dobu 5 dnù, 30 minut pøed jídlem. Zapít dostateèným množstvím tekutiny, nejlépe neslazeného èaje nebo vody. Nepoužívejte pøípravek døíve než 10 dnù od skonèení posledního užívání.

 

 

Složení

Obsah 1 želatinové kapsle

Množství (mg)

tykev obecná (Cucurbita pepo), extrakt z 1,2 g semen

100

èernucha setá (Nigella sativa), semena

20

oman pravý (Inula helenium), extrakt z 65 mg koøene

15

saturejka zahradní (Satureja hortensis), silice

4,2

høebíèkovec vonný (Syzygium aromaticum), silice

2,4

tymián obecný (Thymus vulgaris), silice

0,5

Pøídatné látky:  oxid køemièitý (plnidlo), stearan hoøeènatý (plnidlo), glycerol (zvlhèující látka), želatina, oxid titanièitý.

Obsah 20 kapslí

 

Použitelnost 18 mìsícù

 

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.