SÚKL

Ověření internetových stránek a lékárny bylo úspěšné.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48
100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: + 420 271 732 377
e-mail: posta@sukl.cz

www.sukl.cz

 

Odběr novinek
Nenašli jste, co jste hledali?

Pokud jste na našem webu nenašli zboží, které hledáte, neváhejte nás kontaktovat o dostupnosti a ceně tohoto přípravku! Rádi Vám dotaz zodpovíme heart

 

PROCTO-GLYVENOL RCT CRM 1X30GM

Kód: 2569656 Produktové číslo: 8594002952914 ATC skupina: C05AD01 Popis: Vazoprotektiva, venofarmaka Kód SÚKL 0180553
rektální krém

Žádné hodnocení.
Poslední kusy na skladě!
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
214,00 Kč , plus doprava
 
PROCTO-GLYVENOL RCT CRM 1X30GM

 

Procto-Glyvenol se používá pro místní léèbu vnìjších a vnitøních hemeroidù. Hemeroidy jsou rozšíøené žíly v oblasti koneèníku, které zpùsobují místní bolest, píchání a svìdìní.
První léèivá látka, tribenosid pùsobí místnì na pøíèiny zánìtu v malých krevních cévách.
Druhá léèivá látka, lidokain je místní anestetikum, které poskytuje okamžitou úlevu od
svìdìní, píchání a bolesti zpùsobené hemeroidy.
 
Pokud jste tìhotná nebo kojíte nebo plánujete otìhotnìt, poraïte se pøed použitím tohoto pøípravku s Vaším lékaøem nebo lékárníkem.
Pøípravek Procto-Glyvenol se nesmí používat bìhem prvních tøech mìsícù tìhotenství.
Pøípravek Procto-Glyvenol se mùže používat po tøetím mìsíci tìhotenství nebo pokud kojíte, nesmíte však pøekroèit doporuèené dávkování.
 
Dávkování: 
Pokud jsou pøíznaky akutní:
Dvakrát dennì (jednou ráno a jednou veèer) místnì aplikujte krém.
Pokud se potíže zmenšily:
Jednou dennì místnì aplikujte krém.
Nepøekraèujte doporuèené dávkování.
 
Složení:   Léèivé látky: Tribenosidum 5 g, Lidocaini hydrochloridum monohydricum 2 g ve 100 g rektálního krému.
Pomocné látky: cetomakrogol 1000, cetylalkohol, isopropyl-palmitát, tekutý parafin,
metylparaben, propylparaben, sorbitan-stearát, krystalizující sorbitol 70 %, kyselina stearová, voda na injekci.
 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dìtí.
Uchovávejte pøi teplotì do 25 C v pùvodním obalu, chraòte pøed vyšší teplotou.
 
 
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.