SÚKL

Ověření internetových stránek a lékárny bylo úspěšné.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48
100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: + 420 271 732 377
e-mail: posta@sukl.cz

www.sukl.cz

 

Odběr novinek
Nenašli jste, co jste hledali?

Pokud jste na našem webu nenašli zboží, které hledáte, neváhejte nás kontaktovat o dostupnosti a ceně tohoto přípravku! Rádi Vám dotaz zodpovíme heart

 

CutisHelp Konopný šampon při lupénce ve vl.200ml

Kód: 8595218200387 Produktové číslo: 8595218200387
Kosmetický pøípravek s obsahem extrahovaného konopného oleje a síry pro péèi o vlasy a vlasovou pokožku s projevy lupénky a seborei

Žádné hodnocení.
Kategorie: Vlasy
Zboží není na skladě
365,00 Kč , plus doprava
 
CutisHelp Konopný šampon při lupénce ve vl.200ml

Vysoce úèinný šampon pøi projevech lupénky a seboroické dermatitidy napomáhá k rychlému zklidnìní obtíží a celkovému zlepšení stavu postižené kùže. Pøíznivì ovlivòuje kvalitu vlasù a zabraòuje jejich nadmìrnému vypadávání. Pravidelným používáním udržuje pokožku v dobrém stavu a posiluje její odolnost.

ÚÈINNÉ LÁTKY: EXTRAHOVANÝ KONOPNÝ OLEJ, SÍRA, VITAMIN E


POUŽITÍ: Pøimìøené množství šamponu jemnì vmasírujte do mokrých vlasù, nechte 5-10 minut pùsobit a dùkladnì opláchnìte. Prvních 14 dní používejte pøípravek nejlépe ob den, následnì podle potøeby, ale nejménì 2x týdnì.

DOPORUÈENÍ: Pøi projevech lupénky a seboroické dermatitidy i na jiných èástech tìla doporuèujeme péèi doplnit dalšími pøípravky CutisHelp z øady zdravotní kosmetika: konopná mast a konopný krém LUPÉNKA, konopný krém SEBOREA, konopný tìlový BALZÁM, konopná koupel BALNEA, konopná mycí a sprchová emulze FLUID.
Doporuèujeme nekombinovat bezprostøednì s žádnými dalšími kosmetickými ani léèebnými prostøedky, a to zejména na bázi kortikosteroidù, protože pùsobení extrahovaného konopného oleje zesiluje úèinek všech látek takových preparátù.
Osoby s velmi citlivou pokožkou mohou bezprostøednì po aplikaci zaznamenat pøechodné zèervenání, svìdìní nebo štípání kùže vlivem pronikání bioaktivních látek a s tím souvisejícího intenzivnìjšího prokrvení. Nejedná se o nežádoucí reakci, tyto pøíznaky vìtšinou po nìkolika aplikacích pøirozenì zmizí a nastává zklidnìní obtíží. V pøípadì neobvyklých projevù nebo pøetrvání uvedené reakce používání ukonèete, pøípadnì se obrate na ošetøujícího lékaøe.

Uchovejte pøi teplotì 5-25 C, chraòte pøed pøímým sluneèním svìtlem a spotøebujte nejlépe do data vyznaèeného na obalu.

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.