SÚKL

Ověření internetových stránek a lékárny bylo úspěšné.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48
100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: + 420 271 732 377
e-mail: posta@sukl.cz

www.sukl.cz

 

Odběr novinek
Nenašli jste, co jste hledali?

Pokud jste na našem webu nenašli zboží, které hledáte, neváhejte nás kontaktovat o dostupnosti a ceně tohoto přípravku! Rádi Vám dotaz zodpovíme heart

 

STOPTUSSIN. .por gtt sol 1x25ml

Kód: 8594737119019 Produktové číslo: 8594737119019 ATC skupina: R05FB02 Popis: Léčiva proti nachlazení a kašli Kód SÚKL 0088900
Stoptussin pomáhá jak na suchý dráždivý kašel, tak zároveò umožòuje transport hlenu z dýchacích cest.

Žádné hodnocení.
Zboží není na skladě
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
89,00 Kč , plus doprava
 
STOPTUSSIN. .por gtt sol 1x25ml

Indikaèní skupina

Antitusikum, expektorans

Charakteristika

Pøípravek tlumí dráždìní ke kašli a mìní skladbu prùduškového hlenu a usnadòuje tak jeho
vykašlávání.

Indikace

Pøípravek mohou používat dospìlí, dìti i mladiství. Pøípravek se používá k léèbì suchého, dráždivého
a obtížnì ztišitelného kašle pøi virových infekcích horních a dolních dýchacích cest, pøi zánìtech
horních cest dýchacích, pøi zánìtu hltanu, hrtanu, prùdušek a plic. Stoptussin® lze podat i k utišení
kašle pøed a po operaci. Na doporuèení lékaøe lze použít i u astmatu, tuberkulózy a zaprášení plic.

Kontraindikace

Pøípravek nesmí být použit pøi pøecitlivìlosti na nìkterou složku pøípravku a pøi myasthenia gravis.
Stoptussin by nemìl být užíván v prvních 3 mìsících tìhotenství. Pro užívání v dalším prùbìhu
tìhotenství a v období kojení musí být závažné dùvody.

Nežádoucí úèinky

Pøípravek je obvykle dobøe snášen. Vzácnì mùže vyvolat nevolnost, zvracení, prùjem, žaludeèní
bolesti, závratì a bolesti hlavy, urtikárii a kožní vyrážky.
Pøi pøípadném výskytu nežádoucích úèinkù nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání
pøípravku poraïte se svým lékaøem.

Interakce

Úèinek guaifenesinu je zvyšován pùsobením lithia a magnezia. Guaifenesin zvyšuje protibolestivý
úèinek paracetamolu a kyseliny acetylsalicylové, zvyšuje tlumivý úèinek alkoholu, lékù na uklidnìní a
na spaní a celkových anestetik. Guaifenesin zvyšuje úèinek lékù snižujících svalové napìtí.

Složení

Úèinné látky
Butamirati dihydrogenocitras 4 mg, Guaifenesinum 100 mg v 1 ml.
Pomocné látky
Ethanol 96%, aroma alpských kvìtin, èištìná voda, polysorbat 80, propylenglykol, tekutý lékoøicový
extrakt.

Balení

100 ml

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.